خدمات حسابداری ومالیاتی

شهر : تهران

قیمت : 100,000 ريال

انجام امورمالیاتی تحریردفاترقانونی وامور ارزش افزوده وتهیه اظهارنامه عملکرد جهت شزکتها واصناف وانجام امور کشف اشتباه وتقلب درحسابها وکنترل گزارشات ترازنامه وسودوزیان ومشاوره مالیاتی وحضور دردفاع مالیاتی وهیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدیدنظر شماره تماس 09121360747

#سایر_خدمات_املاک

×