نانو پوش

چاپ در شماره 329 پیام ساختمان ، مورخ 1396/11/28

گواهی ثبت نام و علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی

محصولات و خدمات :
 • نانو چسب درزگیر
 • نانو چسب چوب
 • نانو چسب سفید
 • نانو دوغاب ترمیم (آماده)
 • نانو ماستیک سفید
 • نانو ماستیک بی رنگ
 • نانو ماستیک درزگیر
 • نانو چسب بندکشی
 • نانو چسب بتن استحکامی
 • نانو ایزوله سفید (آماده)
 • نانو چسب عایق
 • نانو چسب محافظ سطوح
 • ضد یخ بتن بدون کلراید
 • ضد یخ ملاتی

#عایق_و_ایزولاسیون

×