تولید محصولات گچی

شهر : شیراز

چاپ در شماره 354 پیام ساختمان ، مورخ 1397/11/27

اولین تولید کننده ایرانی صفحات روکش دار گچی اولین دارنده نشان استاندارد ملی برای صفحات روکش دار گچی

محصولات و خدمات :
  • پانل های گچی بتونه درزگیر تایل گچی ساده سازه های سقف و دیوار ادوات اتصال سازه و پانل

#گچ

×