کابل تهران

تولید کننده انواع سیم وکابل

تولید کننده و عرضه کننده انواع سیم و کابل برق و مخابراتی در کلیه صنایع کشور

#سیم_و_کابل_برق

×