طراح و تولید کننده مراکز تلفن دیجیتال

شهر : تهران

چاپ در شماره 280 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/29

مشخصات و امکانات IP PAX کیاتل

محصولات و خدمات :
  • کاربردها
  • مراکز تلفن خصوصی برای تامین ارتباطات سازمان ها ،مراکز تجاری و صنعتی
  • مراکز تلفن ویژه جهت استفاده در هتل ها، مجتمع های مسکونی و بیمارستان ها

#سایر_موارد_مربوط_به_شرکت_های_ساختمانی_1

×