مراکز تلفن دیجیتال

شهر : تهران

چاپ در شماره 268 پیام ساختمان ، مورخ 1395/06/06

محصولات و خدمات :
  • مراکز تلفن خصوصی برای تامین ارتباطات سازمان ها، مراکز تجاری و صنعتی
  • مراکز تلفن ویژه جهت استفاده در هتل ها، مجتمع های مسکونی و بیمارستان ها
  • ایجاد شبکه مراکز تلفن با مدیریت متمرکز برای تامین ارتباط بین واحدهای مختلف یک مجموعه در سطح شهر، استان و کشور

#سایر_موارد_مربوط_به_شرکت_های_ساختمانی_1

×