سیستم های تهویه مطبوع هوشمند FSV

چاپ در شماره 285 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/04

قابل اعتماد

محصولات و خدمات :
  • مزایای FSV-EX
  • محدوده عملکرد بالا تا دمای محیط 52 درجه سانتی گراد
  • کارکرد با 100% ظرفیت حتی تا دمای محیط 43 درجه سانتی گراد
  • مدیریت هوشمند سه مرحله ای سیستم روغن
  • فوق العاده کم صدا
  • با قابلیت نصب سیستم اکونری
  • 15% بیشتر میتوان ذخیره انرژی کرد

#سیستم_های_سرمایش_و_گرمایش_و_تهویه_مطبوع

×