عایق های رطوبتی

شهر : تهران

چاپ در شماره 282 پیام ساختمان ، مورخ 1395/09/13

آب بندی 100% سطوح. رنگپذیری بالا. چسبندگی بالا به انواع سطوح. ضد باکتری،خزه جلبک ومیکروب.مقاومت بالا در برابراشعه های خورشیدی.

#عایق_و_ایزولاسیون

×