عایق صوتی و حرارتی

شهر : اصفهان

چاپ در شماره 287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

محصولات و خدمات :
  • محصولات: پشم خام فله(raw wool) عایق لحافی(blanket) بدون روکش،باروکش فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت عایق لوله ای( iso pipe ) بدون روکش،با روکش فویل آلومینیو و کاغذ کرافت عایق تخته ای (slab board )بدون روکش ،با روکش فویل آلومینیوم،کاغذ کرافت و پارچه نسوز عایق پتویی دوخته شده با تورسیمی گالوانیزه (iso blanket ) باروکش فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت

#عایق_حرارتی

×