اتصال سربه سر میلگرد

شهر : تهران

چاپ در شماره 367 پیام ساختمان ، مورخ 1398/12/15

نمایندگی انحصاری شرکت دایا ژاپن در خاورمیانه

محصولات و خدمات :
  • ..,
  • اتصال سربه سرمیلگرد بصورت فورج وبدون هیچ گونه فلز افزودنی
  • صرفه جویی 20درصدی درمصرف میلگرد با حذف اورلپ وپرت
  • افزایش 25 درصدی مقاومت میلگرد در نقطه جوش نسبت به سایر نقاط

#تجهیزات_تاسیساتی

×