هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تفاهم‌نامه همكاري با سازمان بهينه‌سازي


گروه تاسيسات: برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان فرصت مناسبی براي در كنار هم قرار گرفتن تشكل‌هاي مختلف صنعت ساختمان به منظور گسترش فرهنگ استفاده از تجهيزات استاندارد در ساختمان است. براي دستيابي به اين هدف شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه همه اعضاي تشكل‌هاي صنفي امكان رقابت برابر و عرضه توانمندي‌ها و محصولات خود را داشته باشند.

رئيس اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: نمايشگاه صنعت ساختمان بايد زمينه مناسب براي حضور هم جانبه توليدكنندگان را فراهم كند تا همه تشكل‌هاي صنفي بتوانند محصولات و توانمندي‌هاي خود را به شيوه درست ارائه دهند، ولي از آنجا كه برگزاري نمايشگاه عمدتاً با اهداف تجاري است، استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي به درستي انجام نمي‌شود.

مهندس حسين طوسي با انتقاد از شرايط حاكم بر نمايشگاه‌هاي كشور تصريح كرد: در حال حاضر نمايشگاه صنعت ساختمان فرصت مناسب را در اختيار تمام توليد كنندگان قرار نمي‌دهد و بيشتر از همه جنبه‌هاي تبليغاتي و كسب درآمد مطرح است. در حالي كه توجه بيش از حد به مسائل تجاري وظايف ديگر نمايشگاه از جمله آموزش و فرهنگ‌سازي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

طوسي ادامه داد: ما هر سال همزمان با برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان اين موارد را يادآوري كرديم. حرف ما اين است كه اين نمايشگاه بايد در مرحله اول از توليدات داخلي حمايت كند و فرصتي را براي توليدكننده‌هاي داخلي فراهم كند تا بتوانند محصولات و توانمندي‌هاي خود را به شيوه درست ارائه دهند و در نهايت مصرف كننده بتواند انتخاب درستي داشته باشد که متاسفانه اين اهداف هيچ گاه به طور كامل اجرا نمي‌شود.

درخواست صريح اعضاي اتحاديه

رئيس اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي، ضمن دفاع از مواضع صنفي اظهار داشت: ما مي‌خواهيم به صورت گروهي در نمايشگاه حضور پيدا كنيم و در قالب تشكل توانمندي‌ها و توليدات خود را به نمايش بگذاريم ولي عليرغم اينكه مذاكرات زيادي انجام داديم، مجريان نمايشگاه با اين مسئله موافق نيستند. آنها اجازه ندادند اعضاي اتحاديه به صورت متمركز در يك سالن حضور داشته باشند.

طوسي در عين حال افزود: عليرغم محقق نشدن خواسته ما، تعداد زيادي از اعضاي اتحاديه در نمايشگاه شركت كردند. اين در حالي است كه برخي از توليدكننده‌هاي بزرگ كه در بازار در و پنجره يو.پي.وي.سي تاثيرگذار بودند از شركت در نمايشگاه انصراف دادند كه در جاي خود نيازمند بررسي و ريشه‌يابي است و اثرات اين ناهماهنگي‌ها را مي‌توان در حين برگزاري و پايان نمايشگاه مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

اثرات مثبت حضور جمعي

صنعتگر پيشكسوت در و پنجره يو.پي.وي.سي با اشاره به تجربيات حضور گروهي و صنفي در نمايشگاه‌هاي گذشته، گفت: حضور متمركز اعضاي اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي اجازه خودنمايي به شركت‌هاي خارجي را نمي‌دهد، ضمن اينكه اعضاي انجمن به صورت متمركز پاسخگوي سوالات و خواسته‌هاي مراجعه كنندگان خواهند بود.

طوسي افزود: از آنجا كه اعضاي اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي در سراسر كشور پراكنده هستند، بدون شك حضور جمعي آنها اثرات مثبتي را به همراه خواهد داشت. ولي توزيع فعالان صنعت در و پنجره در سالن‌هاي مختلف ما را از دستيابي به نتايج مورد نظر دور مي‌كند. مشخص نيست چرا مسئولان برگزاري نمايشگاه نسبت به اين مسئله بي‌توجه هستند.

رئيس اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي گفت: حضور شركت‌هاي بزرگ در نمايشگاه صنعت ساختمان مايه دلگرمي صنعتگران است. مجريان نمايشگاه در اين بخش وظيفه سنگيني دارند و آنها بايد به دنبال توليدكننده‌هاي خوشنام و متعهد باشند. اين طور نباشد كه توليدكننده با هر شرايطي در نمايشگاه حضور پيدا كند و بايد در اين خصوص حرفه‌اي عمل شود.

ضرورت بسيج اتحاديه‌هاي صنفي

طوسي افزود: مجريان برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان بايد با تشكل‌هاي توليد كننده در و پنجره هماهنگ باشند و تسهيلاتي فراهم كنند كه تمام مجموعه‌ها در اين نمايشگاه به صورت يكپارچه شركت كرده و نمايش بهتري داشته باشند. تنها از اين طريق مي‌توانيم به درستي از توليد ملي حمايت كنيم. صرف نظر از جنبه‌هاي مالي، اين يك وظيفه ملي است. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متولي صنعت كشوراز طريق مسئولان برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان، اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي را براي شركت در بزرگترين رويداد نمايشگاهي كشور بسيج كنند. بايد فرصت‌ لازم در اختيار تشكل‌هاي صنفي قرار داده و از طريق آنها ثبت نام شركت‌ها براي حضور در نمايشگاه انجام شود در اين صورت بازتاب بهتري از برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان را شاهد خواهيم بود. متاسفانه اين همگرايي صنفي در هياهوي تبليغات تجاري گم شده است.

كم رنگ شدن حمايت‌هاي سازمان بهينه‌سازي

رئيس اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي در خصوص ارتباط بخش بهينه سازي انرژي و صنعت در و پنجره توضيح داد: سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان وظيفه خطيري دارد زيرا پنجره‌ها بزرگترين عامل اتلاف انرژي در ساختمان هستند. براي اين منظور لازم است از فعالان صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي حمايت جدي به عمل آورد.

طوسي با تاكيد بر بررسي دلايل كم رنگ شدن حمايت‌هاي سازمان بهينه‌سازي گفت: ما تحرك خوبي را در اين خصوص نمي‌بينيم و معدود جلسات ما با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نتيجه مطلوبي به همراه نداشت. به نحوي كه اكنون ارتباط ما با اين سازمان قطع شده است. ما خواستار بررسي موضوع هستيم زيرا همكاري ما با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت باعث رونق صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي خواهد شد.

رئيس اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي در پايان خاطرنشان كرد: ما مهمترين عامل توازن در بازار در و پنجره يو.پي.وي.سي هستيم ولي سازمان‌هاي همسو ما را باور نمي‌كنند و حمايت‌هاي خود را از ما دريغ مي‌كنند. اين در حالي است كه استفاده از در و پنجره يو.پي.وي.سي در مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان اجباري شده است. بنابراين سازمان‌ بهينه‌سازي مصرف سوخت و ديگر سازمان‌هاي متولي بايد براي اجرا شدن اين امر با اتحاديه در و پنجره يو.پي.وي.سي تفاهم‌نامه همكاري‌ امضا كنند. در اين صورت مي‌توانيم از توانمندي صنعتگران و توليدكنندگان داخلي به شيوه درست استفاده كنيم.