هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت را به ساختمان پيوند زديم


گروه ساخت و ساز: ساختمان سازي بدون رعايت معيارهاي صنعتي اعتبار لازم را ندارد، كساني كه به صورت حرفه‌اي ساخت و ساز را دنبال مي‌كنند به اين مسئله واقف هستند. دقيقاً به همين دليل است كه توليد كنندگان تجهيزات ساختماني و مجريان پروژه‌هاي بزرگ و انبوه ‌ساز، با يكديگر ارتباط گسترده‌اي دارند تا از اين طريق امنيت ساختمان را تضمين نمايند. انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعت ساختمان از جمله تشكل‌هايي است كه در اين زمينه تلاش زيادي انجام داده و همكاري گسترده با شركت‌هاي انبوه سازي را در اولويت قرار داده است. گفتگوي پيام ساختمان مهندس با جعفر قرائتي ستوده، دبير اين انجمن را مي‌خوانيد.

پیام ساختمان: انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعت ساختمان با چه اهدافي راه‌اندازي شده است؟

انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعت ساختمان به نوعي زير مجموعه انجمن انبوه‌سازان محسوب مي‌شود و احساس كرديم بايد مجموعه صنعت را به مجموعه ساختمان‌سازي پيوند بزنيم. در گذشته صنعت بيشتر در اختيار وزارت صنايع بود و صنعتگر كمتر وارد مجموعه ساخت و ساز مي شد ما مسير را بزرگتر كرديم و كارخانه‌هاي توليدي و برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي را در انجمن توليدكنندگان جذب و گسترش داديم. بيشتر نظر ما اين بود كه مجموعه طرح و ساخت قدرتمندي ايجاد كنيم و با برندسازي و كنترل كيفيت، صنعت ساختمان سازي را در يك مسير مناسب هدايت كنيم.

پیام ساختمان: چگونه مي‌توان صنعتي سازي را به شيوه درست در ساختمان سازي كشور رواج داد؟

وزارتخانه صنعت و معدن براي صنعتي سازي 5 ميليون تومان وام تشويقي در نظر گرفت. البته نمي‌توان به اين مورد اكتفا كرد و بايد بحث‌هاي تشويقي را افزايش داد. البته يك مقدار هم نيازمند بحث‌هاي تنبيهي هستيم تا مقررات ملي ساختمان به خصوص مبحث نوزدهم به درستي اجرا شوند. تشويق و تنبيه در كنار هم باعث رونق صنعتي‌سازي در كشور مي‌شود. ما براي توسعه كشور نيازمند صنعتي‌سازي هستيم. صنعتي‌سازي مي‌تواند باعث رونق بسياري از بخش‌ها و صنايع شود. البته مديريت كارها نيز مهم است، زيرا صنعتي‌سازي نيازمند يك تيم و پكيج كامل است. بايد پشتوانه صنعتي‌سازي را در كشور تقويت كرد تا اين مسير تداوم داشته باشد.

پیام ساختمان: همكاري اعضاي انجمن توليدكنندگان و انبوه‌سازان چه تاثيري در توسعه صنعتي سازي در كشور دارد؟

اكثر ساختمان‌سازهاي كشور انبوه‌ساز هستند در كنار اين مسئله بايد به توليدكننده‌هاي تجهيزات صنعتي هم توجه شود كه با توليدات خود مسير ساختمان سازي ايمن را هموار مي‌كنند. به طور كلي در مسيري حركت مي‌كنيم كه بتوان اثرات مثبتي در مجموعه انبوه سازي ايجاد كرد. تجربه نشان داده است كه تك روي در انجام كارها توفيق چنداني به دنبال ندارد و در كنار هم قرار گرفتن تشكل‌هاي مرتبط با ساختمان‌سازي مي‌تواند به پيشرفت اين صنعت كمك كند.