هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیش‌بینی بازار مسکن در فصل بهار

عضو هیئت مدیره کانون سراسری کاردانهای فنی رکود در بازار مسکن را تا خردادماه پیشبینی کرد و گفت: وضعیت بازار مسکن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص میشود.

کامبیز اثباتی با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته، تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، زمین، دستمزد کارگران و ... در افزایش قیمت تمام شده هر واحد مسکونی تأثیرگذار بود. وي با بیان اینکه برخی مصالح ساختمانی در سال گذشته با رشد قیمت مواجه بودند و برخی نیز حتی افزایش دو برابری قیمت داشتند، گفت: قیمت تمام شده هر واحد مسکونی نیز به تناسب مصالح کاربردی، افزایش داشته است؛ به گونهای که با مشاهده قیمت آپارتمان در سال جاری شاهد افزایش قیمت آپارتمان هستیم.

به گفته اثباتی تأثیر نوسانات ارز و بازار، شش ماه تا یک سال بعد در بخش مسکن مشخص میشود چرا که قیمت مصالح ساختمانی طی مراحل ساخت به تدریج افزایش مییابد و پس از پایان ساخت و ساز بر قیمت تمام شده واحد تأثیر بسزایی دارد. عضو هیئت مدیره کانون سراسری کاردانهای فنی معتقد است: قیمت مسکن در سال جاری پس از خردادماه به خوبی مشخص میشود چرا که همواره در زمان انتخابات با تغییرات موجود در کلیه اقلام، مسکن هم بیتأثیر نمیماند.