هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آسیب مدگرایی


نمای ساختمان‌ها در هر منطقه باید با توجه به زیست‌بوم آن منطقه باشد نه سلیقه شخصی افراد، این امر نیازمند ثبات قوانین است.متأسفانه بیشتر نماهای ساختمان در تهران بر اساس مد پیش رفته است تا آنجا که شما از طریق نمای ساختمان می‌توانید به این گمانه‌زنی برسید که این ساختمان در چه سالی ساخته شده است. مد نیز بر اساس ضابطه نیست، بر اساس سلیقه و منفعت است.مثلاً کسی بررسی نکرده که واردات کامپوزیت در ایران به چه دلیل بوده است؟اگر برای ساختمان است آیا در ایران اثربخش و مفید است؟ نماهای ساختمانی تنوع گسترده‌ای یافته و اگر نماها بر اساس یک ضابطه مشخص باشد، روند منطقی را طی می‌کند اما چون قوانین مدام در حال تغییر است سلیقه‌ای عمل می‌شود. بر اساس یك اصل مهم در ساخت‌وسازهای شهری، سازندگان موظف هستند در احداث بناهای شهری به حقوق شهروندان احترام بگذارند و نمای ساختمان را كه به نوعی در معرض دید تمام شهروندان است سلیقه‌ای نسازند و نظر خود را به اجتماع و مردم تحمیل نكنند، اما آنچه امروز از ساخت‌وسازهای شهری در سال‌های گذشته به یادگار مانده، خلاف این را نشان می‌دهد.ساخت‌وسازهای شهری قبل از اینكه پشتوانه علمی و كارشناسی داشته باشد بیشتر جنبه زیبایی‌شناختی دارد.معماری و شهرسازی دو جزء جدانشدنی در موضوع منظر شهری است چرا که این دو تاثیر متقابلی بر هم دارند و در واقع طرح منظر شهری مرز مشترك معماری و شهرسازی است بنابراین معماری ما در ساخت‌وسازهای شهری نباید دور از ذهن باشد، در واقع از لحاظ تركیب مصالح و رنگ‌ها نباید ما را از معماری اصیل گذشته خودمان دور كند.ما باید در كنار نگاه به گذشته، با مصالح امروزی تر شهرسازی و معماری مستقلی داشته باشیم، اما همچنان در امتداد گذشته پیش برویم.