ارائه متمم بودجه سال 92 ضروری است

شمار نشریه : 164


ارائه متمم بودجه سال 92 ضروری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه متمم بودجه سال ۹۲ از جانب دولت یازدهم را ضروری توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌های بودجه سال ۹۲ بدون تحقق درآمدها در حال انجام است چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت صورت نپذیرفته و دولت یازدهم برای تحقق درآمدها یا باید متمم کند یا قانون بودجه سال ۹۲ و قانون هدفمندی را اصلاح نماید.

جعفر قادری در خصوص وضعیت تحقق درآمدهای بودجه سال 92 گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص تحقق درآمدهای بودجه 92 مطرح‌شده ، بحث عدم تحقق درآمدهای بودجه است.

نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۲ باید از اول تیرماه قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت ولی تاکنون این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است. طبیعی است که دو تا سه ماه از نظر کسب درآمدهای بودجه عقب هستیم بنابراین بخشی از درآمدهای بودجه محقق نمی‌شود.

قادری همچنین تاکید کرد:با وجود اینکه هزینه‌ها انجام‌شده اما درآمدها محقق نمی‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای دولت آینده ایجاد می‌کند.این نماینده مجلس در خصوص اعتبارات، درآمدها و هزینه‌های بودجه سال ۹۲ گفت: اعتباراتی که در بودجه سال ۹۲ مصوب شده، چندان واقعی نبود. وی تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که مجلس چیزی اضافه یا کم کرده بلکه این لایحه دولت است که مجلس شفاف‌سازی کرده است.

قادری ارائه متمم بودجه سال ۹۲ از جانب دولت یازدهم را ضروری توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌های بودجه سال ۹۲ بدون تحقق درآمدها در حال انجام است چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت صورت نپذیرفته و دولت یازدهم برای تحقق درآمدها یا باید متمم کند یا قانون بودجه سال ۹۲ و قانون هدفمندی را اصلاح نماید