هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگرش کاربردی به بتن سبک


کف پوش‌های ‌ترافیکی انواع مختلفی داشته و از بسیاری جهات نسبت به آسفالت دارای مزیت هستند.

شاهین ظهوری، مدیرعامل يك شرکت ساختمانی، تولیدی و تحقیقاتی با اشاره به هزینه پایین و آلودگی اندک کف پوش‌های ‌ترافیکی نسبت به آسفالت گفت: در روسازی‌های ‌شهری استفاده از بتن، هزینه کمتر و آلودگی زیست محیطی کمتری نسبت به آسفالت دارد و این ماده می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب آسفالت انتخاب شود.

وی در خصوص انواع مختلف روسازی‌های ‌بتن گفت: روسازی بتنی در کشورهای مختلف به اشکال متنوعی قابل اجرا است و در ایران هم به دو صورت کف پوش‌های ‌ترافیکی و روسازی غلتکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کف پوش‌های ‌ترافیکی معمولا به همان شکل کف پوش‌های ‌غیر ترافیکی تولید می‌شوند، اما ضخامت بیشتر (8-10 cm) و قدرت بارپذیری بیشتری نسبت به کف پوش‌های ‌معمولی دارند.

ظهوری ضمن برشمردن مزیت‌های ‌کف پوش‌های ‌ترافیکی گفت: کف‌پوش‌های ‌ترافیکی بهترین جایگزین آسفالت بوده و در توسعه پایدار شهری نقش بسزایی خواهند داشت. از دیدگاه معماری؛ زیبایی، طرح‌های ‌هندسی متمایز، هماهنگی با مبلمان شهری (جداول) از مزیت‌های ‌این کف‌پوش‌ها است.

وي افزود: از دیدگاه اقتصادی، قیمت مناسب این محصول نسبت به آسفالت و از نظر دوام نیز عمر بیشتر نسبت به روسازی آسفالتی، البته به شرط زیرسازی مناسب. همچنین به دلیل استفاده از مصالح در محل، ماندگاری محصول بیشتر خواهد بود.