هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجلس از كارشناسان استفاده كند

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كهكيلويه و بويراحمد گفت: عملكرد شوراي مركزي در دوره پنجم روند رو به رشدي نسبت به دوره قبل داشته است اما خلاء‌هايي در جهت تثبيت نظام مهندسي ساختمان استان‌ها وجود دارد كه شوراي مركزي مي‌توانست براي رفع آن اقدام كند. عيسي شهامت در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، ادامه داد: نكته دیگر اينكه نياز بود تا شوراي مركزي با ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها وارد تعامل مي‌شد. علاوه بر اين در بحث يكسان‌سازي و متحدالشكل كردن فعاليت استان‌ها هم مي‌توان عملكردي بهتر از شرايط حاضر داشته باشد. وي افزود: دوره پنجم واقعاً روابط عمومي بسيار خوبي داشت و مصوبات را در اسرع وقت اطلاع‌رساني كردند، ضمن اينكه در بخش خدمات رفاهي كارهاي خوبي صورت گرفت اما كمتر به بحث قانون نظام مهندسي پرداخته و توجهات معطوف به مسائل جاري شده است. بنابراين سياست‌گذاري‌ها كمتر مورد توجه قرار گرفت. وي خاطرنشان كرد:‌يكي از مهم‌ترین چالش‌هاي حال حاضر مقبوليت سازمان است. تصور برخي از نهادها بر اين است كه نظام مهندسي يك تشكل خصوصی است در صورتي كه يك تشكل مردم نهاد براي اجراي، يك قانون مصوب مجلس است. اين عدم شناخت باعث شده است تا همكاري‌هاي لازم را نداشته باشند و متأسفانه در بسياري از موارد نهادها از ‌جمله شهرداري‌ها همكاري خوبي ندارند و از همه مهم‌تر عدم همكاري ادارات وزارت راه و شهرسازي در استان‌هاست: وزارت راه و شهرسازي به جاي اينكه ما را در كنار خودشان احساس كنند، به ديده تقابل به سازمان نگاه مي‌كنند و اين جاي تأسف دارد. وي در ادامه گفت: اگر اين رويه در مجلس شكل بگيرد كه قبل از تصويب قانون آن را حلاجي مي‌كنند و فرصت‌ها و تهديدهاي آن را مدنظر قرار دهند و از نظرات كارشناسان استفاده كنند، هر قانوني كه تصويب شود، اثرات مثبتي به همراه خواهد داشت. بودن آقاي هاشمي در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند جنبه كارشناسي تصميمات را تقويت كند. وي در پايان گفت: مقررات ملي ساختمان، بيشتر از اينكه نياز به تغيير دارد، نياز به تكميل دارد چرا كه بسياري از موارد از جمله مصالح ساختماني نوين در مقررات ملي ما در نظر گرفته نشده است هر ساله در اين رابطه از استان‌ها نظرخواهی مي‌شود، اما دريغ از هرگونه تغيير.