دولت از ظرفيت‌ها استفاده كند

شمار نشریه : 162


گروه ساخت‌وساز: رئيس نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي گفت: شوراي مركزي دوره پنجم نقاط قوت بسياري داشته است كه از جمع آنها مي‌توان به احساس هويت مهندسان به واسطه ايجاد ساختمان جديد شوراي مركزي اشاره كرد؛ اين در حالي است كه در گذشته نظام مهندسي ساختمان كشور ساختمان مستقلي نداشت.

علي‌اكبر رمضاني در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: كميته و كارگروه در دوره پنجم پويايي خوبي داشتند و امر مشاركت حداكثري استان‌ها را در كميته‌ها تخصصي، كميسيون‌ها و كارگروه‌ها به همراه داشت. ضمن اينكه باعث ايجاد وحدت رويه در استان‌هاي مختلف شد.

وي ادامه داد: يكي ديگر از مهم‌ترین اقدامات در اين دوره توجه به شناسنامه فني و ملكي ساختمان بود. شوراي مركزي هم حمايت خوبي از نظر اجراي اين شناسنامه داشت و هم در بعد فرهنگ‌سازي نقش بسزایی ايفا كرد. علاوه بر اين با توجه به افزايش تعداد مهندسان در مقوله نظارت، ارجاع كار عادلانه‌اي را در دستور كار قرارداد و وضعيت نسبت به گذشته بسيار قانونمندتر شد.

وي با بيان اينكه بودجه‌ها در دوره پنجم برنامه محور شد، گفت: سند راهبردي نظام مهندسي در اين دوره تدوين شد و اين مهم مي‌تواند مبنايي باشد تا بدانيم در چه سطحي هستيم و چقدر براي رسيدن به نقاط مورد نظر تلاش كنيم.

رمضاني گفت: به طور كلي هدف نظام مهندسي اعتلاي ساخت‌وساز است. متأسفانه هنوز فعاليت نظام مهندسي به ساخت‌وساز شهري محدود شده است درحالی‌که خيلي بيشتر از وضعيت موجود مي‌توانيم تأثیرگذار باشيم. اين تأثیر در مديريت ترافيك، پروژه‌هاي عمراني و ساير تخصص‌هايي كه در نظام مهندسي ساختمان وجود دارد مي‌تواند اعمال شود و اميدواريم دولت از ظرفیت نظام مهندسي استفاده كند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه چقدر قوانين نيازمند اصلاح و بازنگري هستند، گفت: در سال 1374 كه مقررات ملي ساختمان به تصويب رسيد، نياز به اصلاح و بازنگري احساس مي‌شد اما چون قوانين باید به اجرا درمي‌آمد، اين اصلاح صورت نگرفت اما با گذشت حدود 19 سال از اجراي اين قانون و كسب تجربيات توسط جامعه مهندسي، اين اصلاح احساس مي‌شود.

وي در پايان گفت: يكي از كارهاي بسيار مهمي كه بايد توسط شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان انجام شود، حذف كساني است كه بدون داشتن تخصص وارد عرصه ساخت‌وساز شده‌اند و تخلفات آنها به نام نظام مهندسي ساختمان در اذهان عمومي ثبت مي‌شود درحالی‌که سود هنگفتي از ايجاد تخلفات مي‌برند. جامعه پزشكي اگر توانسته است موفقيت‌هاي خوبي كسب كند به اين دليل است كه كسي نمي‌تواند مطلب تجربي باز كند. اعتقاددارم اين حمايت‌ها بايد توسط نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي انجام شود چرا كه نظام مهندسي به تنهايي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.