هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمايشگاه ساختمان تهران برند بي نظير منطقه


گروه بازار ساختمان: نمايشگاه‌هاي ساختماني مانند كاشي ، سراميك و چيني بهداشتي ، سنگ و.... برگزار شدند تا زمان بزرگترين نمايشگاه منطقه فرا رسيد؛ اكنون كه نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران در آستانه برگزاري است فرصت را مناسب ديديم تا براي مشخص شدن تفاوت‌هاي اين نمايشگاه با نمايشگاه‌هاي داخلي و جهاني با محمد جواد قنبری ، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به گفتگو بنشینیم.

پیام ساختمان: نمـايشگاه بيـن‌المللي صنعت ساختمان تهران را در مقايسه با نمايشگاه هاي منطقه مانند قاهره، استانبول و دبي همچنين نمايشگاه هاي جهاني مانند گوانگژو، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

به جرات مي توان گفت نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان تهران به صورت يك برند درآمده و بالاترين جايگاه را در ميان نمايشگاه هاي منطقه خاورميانه به دست آورده است. برآورد ما هم اين است كه بازار صادراتي ايران كشورهاي همين منطقه هستند. اما در مورد منطقه شرق آسيا بايد گفت نمايشگاه گوانگژو مانند خود كشور چين از وضعيت استثنايي برخوردار است و ما به دنبال مقايسه نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران با نمايشگاه ساختمان گوانگژو نيستيم.

پیام ساختمان:هر از چندي درباره انتقال محل دائمي برگزاري نمايشگاه هاي بين‌المللي تهران به خارج از شهر سخن گفته مي شود، اين مطالب تا چه ميزان صحت دارد؟

نمايشگاه هاي تخصصي ما طبعا مخاطب خود را دارند كه در سطح منطقه نه تنها شناخته شده بلكه بي نظيرند و حتي برخي از سالن‌ها به اسم كشورها نامگذاري شده است. مانند سالن آلمان. شايد بتوان برخي نمايشگاه‌ها مانند نمايشگاه كتاب را كه چندان با ساختار استاندارد يك نمايشگاه تعريف نشده در مكان هاي ديگري برگزار كرد اما مكان حال حاضر نمايشگاه بين المللي تهران براي نمايشگاه هاي تخصصي كاملا شناخته شده مي باشد. با اين حال اينكه محل استقرار نمايشگاه هاي تخصصي در آينده نيز در همين مكان باشد يا خير به سياست هاي دولت باز مي گردد.

پیام ساختمان:چرا برخي از نمايشگاه‌ها كه به معرفي مصالح ساختماني اختصاص دارند و هم بين المللي هستند مانند نمايشگاه كاشي، سراميك و چيني بهداشتي در زماني برگزار مي شود كه تنها دو هفته با نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان فاصله زماني دارد. نكته جالب اين كه برخي از شركت‌هاي فعال در آن صنعت در نمايشگاه‌هاي صنعت ساختمان نيز شركت مي كنند؟

همه نمايشگاه هايي كه در مورد مصالح ساختماني برگزار مي‌شوند در گذشته در قالب نمايشگاه هاي بين المللي برگزار مي‌شدند اما در ادامه اين رويكرد مورد توجه قرار گرفت كه نمايشگاه هاي تخصصي به صورت جداگانه برگزار شوند. براي مثال نمايشگاه كاشي و سراميك كه نمايشگاه خوب و بزرگي است به تنهايي 31 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي را به خود اختصاص داده و علاوه بر صدها شركت ايراني 9 شركت خارجي نيز از اروپا و آسيا در آن مشاركت دارند.

پیام ساختمان:در نمايشگاه هاي تخصصي اروپا مانند آلمان براي هر قشري يك روز يا حتي بازه زماني و در برخي هم سالن هاي خاص هر مخاطب در نظر مي گيرند آيا براي نمايشگاه هاي بزرگ نيز چنين برنامه هايي را در نظر داريد؟

در نمايشگاه هاي تخصصي ايران نيز روز اول بيشتر متخصصان جهت هماهنگي حضور پيدا مي كنند.

پیام ساختمان:برخي از نمايشگاه‌ها بسيار بزرگ هستند ؛ هم از حيث وسعت و هم از نظر حجم مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان اما زمان برگزاري تنها چهار روز مي باشد چه اصراري وجود دارد كه زمان برگزاري ثابت و كوتاه باشد؟

اينكه زمان برپايي نمايشگاه‌ها فقط چهار روز باشد در اكثر كشورها نيز وجود دارد و اگر بيش از اين مدت شود از حالت تخصصي خارج شده و بيشتر به صورت تفريحي درخواهد آمد كه اين شايسته نمايشگاه هاي تخصصي نيست.

پیام ساختمان:چرا برخي از شركت هايي كه قصد حضور در چند نمايشگاه متوالي را دارند، نمي توانند غرفه آرايي خود را براي نمايشگاه بعدي نگه دارند و ملزم به جمع غرفه و سپس ساخت و ساز جديد هستند؟

غرفه آرايي خود يك علم و تخصص محسوب مي شود كه به نظر من در اين بخش نيز ما خوب عمل كرده ايم. غرفه آرايي هر نمايشگاه متفاوت از ساير نمايشگاه هاست مثلا يك نمايشگاه صنعتي و نمايشگاه ديگر مربوط به كشاورزي است، از اين رو مجبور هستيم تا ساخت و ساز هر نمايشگاه منحصر به فرد شود. به بيان ديگر نوع دكور و چيدمان آن متفاوت است. لازم است به اين نكته اشاره كنم كه نمايشگاه هاي ايران از نظر غرفه آرايي در دنيا در جايگاه خوبي قرار دارند.

پیام ساختمان:آيا زمان برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان سال آينده تيرماه است يا مانند سال قبل كه در شهريور ماه برگزار شد احتمال تغيير آن وجود دارد؟

تلاش ما اين است كه برگزاري نمايشگاه در همان زمان مشخص خود باشد اما به هر حال ممكن است تغييراتي هم در زمان برگزاري صورت گیرد .