هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   163   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جان تازه

جان تازه

سازمان نظام مهندسی با بیش از 250 هزار عضو می تواند به حق بازوی پر توان وزارت راه و شهرسازی باشد. تیم مدیریتی این مجموعه نیز طی سه سال گذشته با فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، زمینه را برای این امر فراهم کرده است. با این حال به نظر می رسد هنوز ورود این سازمان به مباحث جدی صنعت ساخت و ساز کشور نتایج عینی و مشخصی نداشته است. صدور شناسنامه فنی شاید جدی‌ترین مبحث باشد که فعلا در کلانشهر تهران در حد سه هزار متر متوقف مانده و البته در آن جایگاه مواردی چون کاردان های فنی و کارگران دارای کارت مهارت فنی مبهم مانده است. انتخابات اخیر این سازمان در کیش، با حضور 95 درصدی واجدان رای، نوید دمیده شدن جان تازه ای در بدنه فنی و تخصصی پرتوان صنعت ساختمان کشور است که به مثابه شارژی مضاعف، می تواند این مجموعه را در رسیدن به قله های سند چشم انداز یاری نماید. در این مسیر مدیران و مسئولان جدید و قدیم سازمان نظام مهندسی می توانند روی حمایت و همراهی همه جانبه پیام ساختمان در جهت تحقق این امر حساب کنند.