هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   229   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صدور حکم هیئت مدیره جدید نظام مهندسی تهران

کدمطلب:3812
با گذشت حدود 20 روز از مشخص شدن نتایج رأی‌گیری هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ، آخوندی وزیر راه و شهرسازی این هفته حکم اعضای جدید را امضا و صادر می‌کند.
با پایان یافتن زمان رأی‌گیری هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در 31 شعبه رأی‌گیری در اواخر مهرماه سال جاری و مشخص شدن فهرست نهایی هنوز هیئت‌مدیره جدید حکم خود را برای آغاز فعالیت‌ در این سازمان دریافت نکرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی این هفته حکم و اعتبارنامه‌های هیئت‌مدیره جدید را امضا و صادر می‌کند.در هیئت‌مدیره جدید 25 نفر به‌عنوان اعضای اصلی و 7 نفر به‌عنوان علی‌البدل فعالیت خواهند کرد.
به گفته یکی از اعضای جدید هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی، برای انتخاب رئیس سازمان نظام‌مهندسی نیز قرار است انتخابات داخلی میان اعضا برگزار شود.البته به نظر می‌رسد رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران حبیب‌الله بیطرف باشد چراکه روند عمومی‌این‌گونه نشان می‌دهد و بیطرف در هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی در رشته عمران بیشترین رأی را در حدود 1801 رأی به خود اختصاص داده است.