هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونق ساخت و ساز بر مشارکت تاثیر می‌گذارد

کد مطلب: 3680
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: میزان شرکت مهندسان در انتخابات گویای این واقعیت است که انتظار آنها به‌ویژه در بخش تامین معیشت تاکنون از سازمان برآورده نشده است اما به نظرم در صورتی که ساخت و ساز در آینده رونق پیدا کند، وضعیت معیشت مهندسان هم تغییر می‌کند و این امر به نوبه خود بر میزان مشارکت در دوره‌های آتی تاثیرگذار است.
حجت الله عامری در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته در پاسخ به خبرنگار پیام ساختمان که طرح ارجاع کار تا چه اندازه در توزیع عادلانه کار موفق بود، اظهار داشت: به نظرم تا حدود خیلی زیادی به جز برخی موارد جزیی موفق بود. نباید این نکته را از نظر دور داشت که نسبت به سال 92 کاهش حدود 50 درصد صدور پروانه ر ا شاهد هستیم؛ این رکود قطعا بر محقق نشدن اهداف ارجاع کار موثر است.
وی در پاسخ به سؤالی که با توجه به عدم حضور اعضای شورای مرکزی در هیئت مدیره جدید استان‌ها این موضوع چقدر باعث کاهش انگیزه می شود، گفت: یقین بدانید که هیچکدام دچار کاهش انگیزه نشده‌ایم و مطمئن باشید دستاورد‌های 14 ماه باقی مانده از عمر شورای مرکزی را خواهید دید.
عامری خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرف یک یا دوهفته اخیر احکام هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر محترم امضاء شود و کارشان را شروع کنند. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی اعتراضاتی که منعکس شده را به خوبی پیگیری کرده است و قول مساعد داده‌اند که در صورت وجود مستندات لازم، حتی تا ابطال انتخابات پیش بروند.