هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی با رویکرد تلفیق

کد مطلب : 2816
پروژه بازسازی مجموعه سعدالسلطنه با رویکرد تلفیق معماری سنتی و پست‌مدرن شکل‌گرفته تا هویت بنا دچار دگرگونی شدید نشود.
مجموعه سعدالسلطنه به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی شهر قزوین یک بنای آجری مربوط به دوره قاجار است که با تصمیم سازمان میراث فرهنگی، این مکان به پژوهشکده هنر و موسیقی تغییر کاربری داده است.
پدرام پاکزاد و فرهاد خادم‌پور به‌عنوان طراحان و بازسازان این پروژه فعالیت خود را از سال 92 آغاز کرده و در بهار سال 93 به اتمام رسانده‌اند. این پروژه رتبه دوم جایزه معمار 93 را در بخش بازسازی به دست آورده است.
طراحان پروژه سعی در حفظ خصوصیت و ویژگی‌های معماری بنا داشته و تا حد امکان از تغییرات پرهیزکرده‌اند؛ به همین دلیل طرح خود را بر اساس تلفیق معماری سنتی و پست‌مدرن شکل داده‌اند تا هویت بنا دچار دگرگونی شدید نشود.
عناصر، حجم‌ها و خطوط از ماهیت پروژه الهام گرفته و با تغییر جزئی با رویکردی پست‌مدرن، شکلی جدید از این پژوهشکده را به نمایش گذاشته است. پژوهشکده موسیقی به‌عنوان فضایی برای گسترش و کنکاش درون موسیقی به کار می‌رود، به همین دلیل از رنگ سفید به‌عنوان عنصر الحاقی استفاده‌شده است.