هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری خانه بهبهانی را تملک کند

کد مطلب: 3643
 عضو شورای شهر تهران بر حفظ و تملک خانه بهبهانی که قرار است به خانه مشروطیت تبدیل شود، تاکید کرد و گفت: این خانه و مسجد بهبهانی سابقه زیادی در برپایی مجالس روضه سید الشهدا دارد.
احمد مسجد جامعی  گفت: خانه بهبهانی محل اتفاقات بزرگی در دوره مشروطیت بود و سیدعبدا... بهبهانی، یکی از رهبران بزرگ مشروطه نیز در همین جا ترور شد.
این عضو شورای شهر بیان کرد: از دوره شورای سوم مصوبه ای هست که شهرداری باید این خانه را تملک کند، بخشی از این خانه، تخریب و تبدیل به پاساژ شده و لذا ضروری است هر چه سریع تر شهرداری تهران در تملک بخش باقی مانده این خانه و اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.
مسجد جامعی همچنین بر ضرورت حفظ حسینیه سادات اخوی که قدمت 170 ساله دارد تاکید کرد و گفت: این حسینیه جزو سرمایه های معماری، تاریخی و مذهبی شهر تهران است و ضروری است شهرداری در طرح توسعه منطقه 12 به این ظرفیت مهم توجه ویژه ای داشته باشد و نیز شرایط خدمت رسانی برای زائران و رفت و آمد آنها به این حسینیه را تسهیل کند.
مسجدجامعی یاد آور شد: این حسینیه از 170 سال پیش همچنان به همان سبک و سیاق باقی مانده است.