هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باندهای اقتصادی مانع تأمین مسکن فقرا

کدمطلب:3683
احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در نشست کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان برای تدوین برنامه ششم توسعه با انتقاد از جریانات سیاسی و به ویژه اقتصادی که مانع از شکل‌گیری اهداف مسکن برای همه اقشار می‌شوند، گفت: جریان‌های اقتصادی داخل جامعه اجازه نمی‌دهند تامین مسکن و خانه برای اقشار کم درآمد و متوسط شکل بگیرد.
وی افزود: تا زمانی که مسکن حتی در روستاهای ایران به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مایحتاج زندگی به شمار می‌آید امکان تحقق مسکن برای اقشار کم درآمد ممکن نخواهد شد.
خرم با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا برای تامین مسکن و جلوگیری از احتکار آن گفت: تصویب قوانین و مقررات و شیوه‌های درست انجام کار در آمریکا به شیوه‌ای است که دولت ۹۵ درصد ارزش زمین را به متقاضیان وام می‌دهد اما در ایران باید متقاضیان ۳۰ درصد آورده را تامین کنند و ۷۰ درصد وام دریافت کنند که اکثر خانواده‌های ایرانی از تامین ۳۰ درصد سرمایه اولیه خرید مسکن عاجز هستند.