هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واریز 100 میلیون دلار به حساب حمایتی صنعت و معدن

کد مطلب:3602
با ابلاغ دولت، ۱۰۰ میلیون دلار به‌حساب صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک واریز می‌شود.
 با تصمیم هیئت‌وزیران، مجوز افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت(پس از وصول هر بخش از اقساط حساب ذخیره ارزی) به شرح مندرج در بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صادر شد.
بر این اساس، هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده تا از محل وصولی حساب ذخیره ارزی، به نرخ روز بانک مرکزی، معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰) دلار به‌حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و مبلغ بیست‌وپنج میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۵) دلار به‌حساب هر یک از صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک واریز نماید.
افزایش مزبور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از طی مراحل قانونی اصلاح اساسنامه آنها به سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور افزوده می‌شود.