هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جـــای خالی مسکــــن در بسته اقتصـــــادی

کدمطلب:3600
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مثبت ارزیابی کردن توجه دولت به مسائل اقتصادی گفت: مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشوراست که متأسفانه در بسته اقتصادی دولت به این بخش توجه نشده این در حالی است رونق بخش مسکن محرک بسیاری از بخش‌های تولید و صنعتی کشورخواهد بود.
شهبازحسن پوربیگلری درباره بسته اقتصادی دولت گفت: باید پذیرفت بسته اقتصادی پیشنهادی دولت جامع نیست و تنها یک مُسکن خواهد بود.با توجه به رکود در بازار و نگرانی‌های تولیدکنندگان،بازاریان و کارآفرینان ضرورت دارد برنامه جامعی برای بهبود شرایط درنظرگرفته شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابتدا از توجه تیم اقتصادی دولت به مسائل اقتصادی کشور تشکر می‌کنم،اما باید پذیرفت بسته پیشنهادی نیز نمی‌تواند تأثیر جدی در حل مشکلات اقتصادی به‌صورت مطلوب داشته باشد و تنها یک مُسکن خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه صادرات باید از محورهای برنامه‌های دولت باشد، افزود: سفارتخانه‌ها باید نقش مهمی در توسعه صادرات داشته باشند؛به دلیل اینکه رونق صادرات اشتغال‌زایی در پی خواهد داشت و در بودجه معادل چهارهزارمیلیارد تومان برای بخش اشتغال‌زایی منابع در نظر گرفته‌شده است.
حسن پوربیگلری ادامه داد: مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشوراست که متأسفانه در بسته اقتصادی دولت به این بخش توجه نشده است. این در حالی است رونق بخش مسکن محرک بسیاری از بخش‌های تولید و صنعتی کشورخواهد بود.