هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۶۰ میلیون تومان

کد مطلب : 3597
پس از یک سال انتظار سرانجام شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن (اوراق) در سقف‌های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت کرد.
شاپرک مستوفی معاون سپرده ممتاز مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با تایید اینکه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در حقیقت همان افزایش سقف اوراق حق تقدم مسکن است،گفت:این اوراق مسکن در تهران از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود:پرداخت این سقف های جدید مربوط به نماد آبان ماه به بعد سال 94 خواهد بود و این سقف های جدید مربوط به نمادهایی که حتی مربوط به مهر ماه است نیز نخواهد بود. پس متقاضیانی که این اوراق را در اختیار دارند برای بهره مندی از افزایش سقف تسهیلات تا 60 میلیون تومان(برای شهر تهران)باید اوراق با نماد آبان ماه را خریداری و تهیه کنند.