مرگ تدریجی خانه های تاریخی

شمار نشریه : 226

کد مطلب: 3455
دو خانه تاریخی امینی و مادرش فخرالدوله مربوط به دوره قاجارعلی در شهرستان ری واقع است که معماری این دو بنا تلفیقی از معماری سبك اروپائی و معماری سنتی ایرانی است و می‌توان آنها را از اولین خانه‌های ییلاقی اشرافی به شمار آورد. این خانه‌ها علاوه بر یادآوری معماری ایوان‌ها در تخت جمشید، معماری، معابد یونانی را در ذهن تداعی می‌کند كه سقف‌های شیروانی و سنتوری جنوبی خانه فخرالدوله و سنتور شمالی خانه امینی نشانگر این نوع تلفیق ذهنی می‌باشد و همچنین سنت معماری ایرانی خود را در ایوان‌ها و ستون‌های به كاررفته در دو ایوان حفظ کرده‌اند.در حال حاضر این دو خانه حال خوبی ندارند و با مرگ تدریجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به گفته حمید عبدلی، مسئول سابق میراث فرهنگی شهرری، سازمان اوقاف و امور خیریه مالک این دوخانه است و اجازه تأمین بودجه در اعتبارات استانی و ملی را برای مرمت به میراث فرهنگی نمی‌دهد. شهرداری فکر می‌کرد خانه فخرالدوله مربوط به آنهاست، درحالی‌که خانه برای اوقاف است. اوقاف هم می‌گوید باید بهره‌بردار خودم باشم و اگر شما مرمت می‌کنید، باید به ما بدهید تا در کنار آن مغازه تجاری بسازیم. سازمان اوقاف در کل به آثار تاریخی به دید مالی نگاه می‌کند نه ملی.