هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   226   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرمتقاضی‌ترین خانه‌های تهران

کد مطلب: 3481
واحدهای مسکونی دارای قیمت هر مترمربع 2.5 الی 3 میلیون تومان بیشترین سهام معاملات شهریورماه در شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریورماه سال 1394 حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی «25 الی 30 میلیون ریال» به ازای هر مترمربع بنا با سهم 14 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.1 و 12.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این ماه 28.6 درصد از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا اختصاص داشته است.
توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده که در حدود61.7 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (39.1 میلیون ریال) معامله شده‌اند.