اجازه تخریب آثار تاریخی را نمی‌دهیم

شمار نشریه : 226

کد مطلب: 3510
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بازآفرینی شهری را رنسانس سه دهه اخیر در حوزه شهرسازی دانست و گفت: با عنوان بازسازی اجازه تخریب بناها و نمونه‌های ارزشمند تاریخی را نمی‌دهیم.
پیروز حناچی در بیان اهمیت بازآفرینی شهری گفت: بازآفرینی شهری در کمتر از سه دهه اخیر موضوعی است که به دلیل تحولات گسترده‌ای که در شهرها ایجاد کرده است تحت عنوان رنسانس شهری در شهرسازی شناخته و معرفی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح سخنان خود افزود: بازآفرینی شهری مبتنی بر این نکته است که مراکزی که در شهرها به‌عنوان مراکز دست چندم به شمار می‌رفتند و کارکرد و اهمیت خود را به دلیل بی‌توجهی از دست دادند، با دادن نقشی تازه به آنها از طریق بهسازی، حیات جدیدی یافته و تبدیل به موتور محرک توسعه در دوران معاصر می‌شوند حناچی با اشاره به برخی نمونه‌های نیازمند بازآفرینی شهری به بافت‌های تاریخی همچون عودلاجان که در حال حاضر کارکردهای خود را ازدست‌داده اما همچنان دارای اهمیت هستند، اشاره کرد و گفت: اگرچه سکنه اصلی محله عودلاجان از آن مهاجرت کرده‌اند اما این محله همچنان از اهمیت و عقبه تاریخی برخوردار است. به همین خاطر نیز نباید اجازه بدهیم که این نمونه‌های ارزشمند با تخریب بناها از بین بروند.
وی ادامه داد: حفظ شهرها، محلات و نقاط ارزشمند تاریخی موجود بدین معنا نیست که در آنها هیچ‌گونه بازسازی رخ نمی‌دهد بلکه نوع بازسازی در آنها متفاوت خواهد بود. بدین مفهوم که بازسازی در عین مدرن بودن در تداوم با گذشته و به زبان اصول گذشته صحبت می‌کند حتی اگر مدرن باشد. 
دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی گفت: بازآفرینی شهری انجام فعالیت‌های عمرانی با حفظ رنگ و بوی شهرهاست. در همین راستا نیز باید تفکر بازآفرینی شهری را جایگزین تفکری کنیم که می‌خواهد هرآنچه را که از گذشته مانده تخریب کند و از نو بسازد.