هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تفاهم نامه ۳۵۰۰ ميليارد ریالی در شهــر جديد پرديــــس

کد مطلب : 3408
انعقاد ۶ تفاهم نامه توسط شرکت عمران شهر جديد پرديس
 درهمایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری۶ تفاهم‌نامه به ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی شهری  به امضا رسید.
در اولین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی انعقاد۶ تفاهم نامه به ارزش حدود یکصد میلیون یورو توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس در راستای افزایش جذب سرمایه گذار صورت گرفت.
این تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های توسعه شهرسازی ایرانیان، خانه گستر البرز، روئین بنا، پترو پارس و اشخاص حقیقی جهت اجرای پروژه های شهر جدید پردیس منعقد شد.
در این همایش که در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه با حضور معاون‌اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر امور اقتصادی و معاونین وزیر راه و شهرسازی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، بیش از۹۱ شرکت خارجی و ۳۰۰ شرکت داخلی حضور داشتند.