هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام مهندسی آزمونی دوباره برای با هم بودن

نظام مهندسی آزمونی دوباره برای با هم بودن
 از آنجایی که سهم عمده اقتصاد کشوربه بخش مسکن تعلق دارد و از آنجاییکه سهم عمده اشتغال که نسبت آن حدود 15 درصد اشتغال کل کشور است از طریق بخش ساختمان ومسکن تامین میشود‌، لذا جاداردکه ما با توجه به نیاز قابل توجه مسکن در کشور ومواردی که به آن اشاره شد به اهمیت بخش مسکن بیشتر بیندیشیم و سعی کنیم که در این بخش از بزرگان امر و کسانی که دغدغه سروسامان دادن به این بخش را دارندکمک بگیریم استفاده از پتانسیل خرد جمعی که در قالب تشکلهای تخصصی وانجمن های صنفی متشکل از فعالان صنعت ساختمان از یک طرف وفرهیختگان دانشگاهی و اساتید بزرگ علمی که علاقه‌مند به همراهی با انجمن و تشکل‌ها هستندازطرف دیگرمیتوان به اهداف بلند جامعه مهندسی که همان رسیدن به توسعه پایدار است رسیدو حرفه مهندس را ازقالب اینکه صرفاٌ بعنوان یک شغل تلقی گردد‌، خارج نماییم وجایگاه حرفه مهندسی را حفظ و حراست نمائیم‌.
آنچه مسلم است یکی از بهترین خصوصیات جوامع و گروههای تخصصی استفاده از پتانسیل‌ها وظرفیت‌ها و خردجمعی آنهاست که میتوان جایگاه خوبی را برای آنها تعریف کرد و از این خصوصیات آنها برای رسیدن به اهداف والای خود که از پیش تعیین شده رسید‌.
به همین دلیل است که امروزه گروه‌ها و تشکل‌ها و سازمانهایی که در قالب جمعی و گروهی با استراتژی استفاده از خرد جمعی و شورایی در عرصه کار و تولید ظاهر شده اندتوانسته اندموفقیت‌ها و پیشرفتهای قابل توجهی داشته باشند‌، از طرف دیگر در عرصه های سیاست گذاری هم انجام کارهای گروهی نسبت به کارهای انفرادی موفق‌تر بوده‌است‌.
لذا اگر بتوانیم در فرهنگ جوامع مردم کشور عزیزمان ایران اسلامی با هم بودن و گروهی کار کردن را نهادینه کنیم بخوبی توانسته اسم پیشرفت آنرا را در تمامی زمینه‌ها تضمین کنیم‌.
درجامعه مهندسی که از ارکان اصلی رسیدن به توسعه پایدار هرجامعه تلاش جمعی و همراهی است‌، سازمان نظام مهندسی که یکی از معدود ارگانهای قانونی مهندسین کشور در سراسر کشور و استان‌ها میباشدواز مدافعین مستقیم مهندسان در امور تشکیلاتی و فردی است و تنها ارگانی است که در جهت ساخت و ساز مطمئن وکیفی منافع مصرف کنندگان راهم مورد توجه قرار میدهدوضامن حفظ سرمایه های ملی در بخش مسکن و ساختمان نیز میباشد‌، با شعار” دانائی‌، کارآیی واخلاق مهندسی بنیان جامعه پایدار است”‌، سعی در حراست از سزمایه های ملی و شرافت مهندسی را داردو منافع مردم را هم به بهترین وجه در راستای اهداف خود قرار میدهدو به اعضای خود نیز این امر راتوصیه می نماید و از آنها میخواهد که دراین امر کوشا باشند‌، لذا ما هم که خود را از اعضای این سازمان میدانیم بایستی بکوشیم که با در صحنه بودن در پویایی و خوشنام بودن آن تمام تلاشمان را به‌کار بگیریم و با انتخاب افراد صالح و شایسته و متخصص ولایق دین خود را به این سازمان ادا کنیم‌.
ایرج رهبرعضو کوچکی از جامعه بزرگ کشور