نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گروه مهندس اثر سازه

آرمان‌نامه گروه مهندسین اثرسازه
گروه مهندسین اثرسازه از اردیبهشت‌ماه سال 93 به منظور مشارکت و حضور در عرصه صنعت ساختمان و فعالیت‌های صنفی جامعه مهندسی با استفاده از دانش و تجربیات اعضای خود تشکیل گردید و امروز وظیفه خود می‌داند با نگاهی فرارشته‌ای در تعیین سرنوشت صنفی با حضور مؤثر در انتخابات هفتمین دوره ریاست هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از نامزدهای برتر و شایسته حمایت نماید، باشد که در بهینه‌سازی اوضاع سازمان، معیشت، شأن و جایگاه مهندسین نقش مؤثر ایفا نماید.
اهم آرمان‌های گروه مهندسین اثرسازه به ترتیب زیر می‌باشد:
ـ افزایش گستره فعالیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و پروژه‌های ملی و عمرانی جاری در کشور
ـ اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
ـ تسهیل عضویت مهندسین جوان در نظام مهندسی و مساعدت در آزمون ورودی
ـ افزایش سطح دانش و آگاهی علمی و فنی و تجربی جامعه مهندسی
ـ تخصصی نمودن پروانه‌های اشتغال مهندسین مطابق با مدارک و درجات تخصصی ایشان در افزایش تعداد صلاحیت‌های موجود
ـ بهبود سیستم ارجاع نظارت در سازمان
ـ اصلاح ساختار کنترل نقشه در جهت سرعت‌بخشی و رضایت ارباب‌رجوع
ـ تشکیل اتاق‌های فکر و جلسات هم‌اندیشی با حضور اعضای پیشکسوت و فهیم سازمان و تأثیر تصمیمات و خروجی‌های ایشان در تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره
ـ ایجاد زمینه‌های فعالیت و همکاری اعضای فاقد پروانه اشتغال و مهندسین جوان
ـ تلاش جهت کاهش دوره مسئولیت مهندس ناظر پس از اتمام کار
ـ یکپارچه‌سازی کارشناسان نظام مهندسی ساختمان (ماده 27) با کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه
ـ تلاش برای حضور پررنگ و مؤثر مجری ذیصلاح در اجرا
ـ افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با وظایف و مسئولیت‌ها
ـ بکارگیری پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت مهندسین
ـ و در نهایت سازمانی بسازیم پرافتخار و شهری بسازیم برای زندگی .