هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گروه مهندس اثر سازه

آرمان‌نامه گروه مهندسین اثرسازه
گروه مهندسین اثرسازه از اردیبهشت‌ماه سال 93 به منظور مشارکت و حضور در عرصه صنعت ساختمان و فعالیت‌های صنفی جامعه مهندسی با استفاده از دانش و تجربیات اعضای خود تشکیل گردید و امروز وظیفه خود می‌داند با نگاهی فرارشته‌ای در تعیین سرنوشت صنفی با حضور مؤثر در انتخابات هفتمین دوره ریاست هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از نامزدهای برتر و شایسته حمایت نماید، باشد که در بهینه‌سازی اوضاع سازمان، معیشت، شأن و جایگاه مهندسین نقش مؤثر ایفا نماید.
اهم آرمان‌های گروه مهندسین اثرسازه به ترتیب زیر می‌باشد:
ـ افزایش گستره فعالیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و پروژه‌های ملی و عمرانی جاری در کشور
ـ اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
ـ تسهیل عضویت مهندسین جوان در نظام مهندسی و مساعدت در آزمون ورودی
ـ افزایش سطح دانش و آگاهی علمی و فنی و تجربی جامعه مهندسی
ـ تخصصی نمودن پروانه‌های اشتغال مهندسین مطابق با مدارک و درجات تخصصی ایشان در افزایش تعداد صلاحیت‌های موجود
ـ بهبود سیستم ارجاع نظارت در سازمان
ـ اصلاح ساختار کنترل نقشه در جهت سرعت‌بخشی و رضایت ارباب‌رجوع
ـ تشکیل اتاق‌های فکر و جلسات هم‌اندیشی با حضور اعضای پیشکسوت و فهیم سازمان و تأثیر تصمیمات و خروجی‌های ایشان در تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره
ـ ایجاد زمینه‌های فعالیت و همکاری اعضای فاقد پروانه اشتغال و مهندسین جوان
ـ تلاش جهت کاهش دوره مسئولیت مهندس ناظر پس از اتمام کار
ـ یکپارچه‌سازی کارشناسان نظام مهندسی ساختمان (ماده 27) با کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه
ـ تلاش برای حضور پررنگ و مؤثر مجری ذیصلاح در اجرا
ـ افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با وظایف و مسئولیت‌ها
ـ بکارگیری پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت مهندسین
ـ و در نهایت سازمانی بسازیم پرافتخار و شهری بسازیم برای زندگی .