معـرفـی فــردی و گروهی کاندیداهای انتخابات سازمان نظام مهنــدسی ساختمـــان

شمار نشریه : 224

کد مطلب: 3301
در پی اعلام عمومی پیام ساختمان مبنی بر در اختیار قرار دادن فضایی جهت معرفی اشخاص و گروه هایی که قصد حضور در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارند، طی هفته گذشته تعدادی از کاندیداها و نیز ائتلاف ها و گروه ها، اقدام به ارسال برنامه های کاری و خط مشی خود برای برای ما نمودند که در این صفحات ملاحظه می فرمایید. بدیهی است این اقدام پیام ساختمان، فارغ از هر گونه جهت گیری و جانبداری سیاسی، جناحی و حزبی و به منظور کمک به روشن تر شدن هر چه بیشتر و بهتر فضای انتخاباتی بوده  و در آن هیچ گونه محدودیت برای هیچ فردی یا گروهی لحاظ نشده است. به عبارت دیگر آنچه در این شماره از پیام ساختمان درخصوص معرفی کاندیداهای انتخابات هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان درج شده است، شامل همه اطلاعات ارسالی و واصله فردی و گروهی کاندیداهای محترم است و چنانچه اطلاعات دریافتی شامل تمامی کاندیداهای سراسر کشور نیز می بود ظرفیت و توان برای انعکاس آنها در ویژه ای مجزا در مجموعه پیام ساختمان وجود دارد.