پایه گذار معماری معاصر ژاپن

شمار نشریه : 224

کد مطلب :   3239
«آراتا ایسوزاکی» در سال 1931 در اویتا-کیوشو-ژاپن متولد شد. در دانشگاه توکیو زیر نظر «کنزو تانگه» معمار بزرگ ژاپنی درس خواند.بعدها یکی از اعضای تیم طراحی تانگ شد.او در سال ۱۹۶۳ کارمستقل خود را شروع کرد.کارهای او در اواخر ۱۹۶۰ از مدرسه متابولیسم تاثیر می‌گرفت. با در نظر گرفتن موفقیت تانگه به عنوان اصلی ترین شخصیت معماری ژاپن،ایسوزاکی به طور یکسانی در زمینه نویسندگی و تئوری پردازی با او برابری می‌کرد.او نیز به عنوان رهبری در زمینه گرایش ها و جنبش‌های بیرون گرایانه الگوی مهمی برای طراحان ژاپنی به شمار می‌آید.وی را پایه گذار معماری معاصر ژاپن می‌دانند.
شهرت بین‌المللی ایسوزاکی از سال ١٩٦٨ میلادی در چهاردهمین همایش سه سالانه میلان و در نمایشگاه هزارتوی رعد آغاز می‌گردد . ایسوزاکی در نمایشگاهی ، تصاویر و نقد مطالب فاجعه هیروشیما را به معرض نمایش درآورده و از لحاظ پرداخت ، بیان و نظریه‌پردازی ، خود را دوشادوش مدرنیست های اروپا قرار می‌دهد . او با عنایت به کلیه وقایع و سنت‌های ژاپنی کلیه تمثیل‌های محیطی تاریخی خویش را در زبانی نو همراه با پیشرفت‌های نظری علمی جهان در بستری ویژه مطرح نمود.
در دهه ١٩٦٠ اولین دوره فعالیت حرفه‌ای ایسوزاکی با کار هنرمندانه فرم از طریق بیانی قوی و خالص که قبلا در کارهای تانگه مطرح‌شده بود ، مشاهده می‌شود که در واقع توجه ویژه ای است به مفهوم کاربرد خالص مصالح در قالب شکلی شاخص که ضمن رعایت حدفاصل کار وی با تانگه ، به دلیل عنایت خاص او به مفاهیم شکل دهنده اثر مفهومی است.
دوره دوم فعالیت حرفه‌ای ایسوزاکی در دهه ١٩٧٠ تحت تاثیر الکوهای اروپایی و آمریکایی در تدوین شناخت هنر معماری خالص انتزاعی هندسی نوین است که همجواری و ترکیب احجام افلاطونی خالص را در بر دارد و شاید شاخه‌ای از دوران هندسی مدرنیستی منظری پسامدرن بوده که در تاریخ‌گرایی ، کلاسیسیم ، محتوی ، قالب هندسی ، تمثیل‌های بومی و جهانی ، عامل تشکیل‌دهنده آثار جدید وی در این دوران می‌گردد. موزه هنرهای معاصر لس‌آنجلس یکی از آثار شاخص وی به شمار می‌رود.