هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازدید هیئت تجاری عراق از نمایشگاه Sanitex2016

کد مطلب‌: 3267
ستاد برگزاری نمایشگاه “Sanitex2016” از برنامه ریزی بازدید هیئت بازرگانان عراق از اولین نمایشگاه سرویس های بهداشتی‌، شیرآلات ساختمانی و تجهیزات مدرن آشپزخانه اصفهان با همکاری رایزن ج‌. ا‌. ایران در عراق خبر داد‌.
ابراهیم محمدرضازاده در گفتگو با روابط عمومی ستاد برگزاری نمایشگاه اظهار داشت‌: "با توجه به مزیت‌های قابل قبول کشورمان در صنعت ساختمان و تولیدات متنوع کارخانه های داخلی به ویژه در محصولات و مصالح ساختمانی‌، بازدید هیئت های تجاری و بازرگانی کشورهای منطقه ازاین گونه نمایشگاه‌ها اقدامی اصولی است که تضمین‌کننده موفقیت نمایشگاه‌است و ارتقای سطح رضایتمندی مشارکت کنندگان را به همراه خواهد داشت‌، به همین دلیل بازدید هیئت تجار عراقی با همکاری ستاد برگزاری نمایشگاه “Sanitex2016” در دستور کار قرارگرفته است"‌.
رایزن بازرگانی ایران در بغداد ابراز امیدواری کرد‌: حضور این هیئت و هیئت های مشابه در نمایشگاه مذکور زمینه صادرات و عقد قراردادهای مستقیم و بدون واسطه تجار با شرکت های داخلی را بیش ازپیش فراهم آورد‌.
شایان ذکر است پس از اعلام حمایت اتاق های بازرگانی اصفهان‌، یزد و اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین از نمایشگاه “Sanitex2016”‌، اینک برنامه‌ریزی بازدید هیئت های تجاری از این نمایشگاه با جدیت و هماهنگی بیشتری در دست پیگیری است و پیش بینی می شود علاوه بر هیئت تجاری عراق یک یا دو هیئت تجاری دیگر نیز از کشورهای همجوار میهمان نمایشگاه باشند‌.
نمایشگاه سرویس های بهداشتی‌، شیرآلات ساختمانی و تجهیزات مدرن آشپزخانه اصفهان از تاریخ 17 لغایت 20 دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار خواهد شد و ازجمله نمایشگاه های اختصاصی حوزه ساختمان محسوب می شود که با توجه به پتانسیل های استان اصفهان از شرایط استراتژیک و مطلوبی برخوردار خواهد بود‌. شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز با نگاهی فنی و کیفی به این نمایشگاه در نظر دارد با استفاده بهینه از توان تخصصی خود و سازمان های ذی ربط‌، این نمایشگاه را به عنوان یک رویداد تخصصی و محل گردهمایی تولیدکنندگان و بازرگانان به بازار داخل و کشورهای منطقه معرفی نماید.