هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از ظرفـیت هنـرمندان استفاده خواهیم کرد

علیرضا جعفری حضور دانشجویان رشته های هنر را در مسیر احیاء و نوسازی شهر تهران ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علیرضا جعفری با بیان این که قدم نهادن در مسیر نوسازی بافت های فرسوده، نیازمند استفاده از ظرفیت های اقشار مختلف به ویژه تشکل های مردم نهاد و دانشجویان می باشد، خاطر نشان کرد: وظیفه ماست تا بستری را جهت حضور دانشجویان و متخصصین برای نقش آفرینی در عرصه نوسازی بافت های فرسوده فراهم سازیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جمع دانشجویان رشته های هنر تصریح کرد: لازم است دانشجویان به عنوان شهروندان متخصصی که در این شهر زندگی می کنند، تعریف و شناخت درستی از مأموریت ها و چشم اندازهای سازمان نوسازی شهر تهران کسب کنند تا بتوانند در نوسازی شهرشان تأثیرگذار باشند. جعفری یکی از آسیب های جدی حرکت به سمت پیشرفت را عادت کردن به محیط دانست و عنوان کرد: زمانی که به محیط پیرامون خود عادت می کنیم، کمتر قادر به شناسایی نقاط ضعف آن می شویم و کمتر درصدد اخذ تصمیم برای رفع مشکلات و نواقص موجود در محیط برمی آییم.

وی در ادامه با اشاره به لایه های پنهان آسیب پذیر در بافت های فرسوده از دانشجویان خواست، زمانی را جهت شناسایی و رصد مسائل و معضلات زندگی در این بافت ها اختصاص دهند تا بتوانند از زاویه نگاه هنرمندانه خود، نسخه های خلاقانه در راستای بهبود کیفیت زندگی و تغییر در نوسازی بافت‌های فرسوده شهر ارائه نمایند.