هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهاتر مطالبات پیمانکاران

کد مطلب : 3176
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس از انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر با مطالبات پیمانکاران خبر داد.
علیرضا توکلی کاشی در خصوص انواع ابزارهای بازار سرمایه برای افزایش تولید و عرضه مسکن در کشور گفت: صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان شمال غرب که از روز یکشنبه ۲۹ شهریور پذیره‌نویسی آن آغاز شد، قرار است با نماد «صغرب» در فرابورس به عرضه واحدهای مسکونی یک پروژه ساختمانی در تبریز بپردازد که این پروژه از محل جمع‌آوری وجوه خریداران برگه‌های سهام ۱۰ هزار ریالی صندوق زمین و ساختمان شمال غرب ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان دیگر برای تأمین سرمایه پروژه‌های ساختمانی در استان‌های مختلف در فرابورس گشایش نماد و پذیره‌نویسی خواهند کرد، افزود: روز گذشته نیز اسناد خزانه اسلامی در فرابورس از سوی وزارت راه و شهرسازی عرضه شد که با فروش آنها قرار است مطالبات پیمانکاران تهاتر شود.
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران درباره انتشار اوراق استصناع نیز تأکید کرد: قرار است یک شرکت ساختمانی خصوصی اوراق استصناع پروژه ساختمانی منتشر کند که در حال طی مراحل اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.