هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان

کد مطلب‌: 3197
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر‌، از افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان با تصویب شورای پول و اعتبار خبر داد‌.
احمد اصغری مهرآبادی در مراسم افتتاح همزمان 8 هزار و 11 واحد مسکن گیلان در پروژه مسکن مهر این شهرستان اظهار کرد‌: پروژه مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف نشده و تا پایان سال 95 تمام پروژه های مسکن مهر کشور به اتمام می رسد‌.
وی از تصویب افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان در کشور خبر داد و افزود‌: شورای پول و اعتبار افزایش وام برای 791 هزار واحد مسکن مهر در کشور را تصویب کرد‌.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ساخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور اشاره کرد و یادآور شد‌: یک میلیون و 820 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم ساخته شده‌است‌.
وی با اشاره به اینکه 35 درصد از پروژه مسکن مهر در دولت یازدهم افتتاح شده‌است‌، خاطرنشان کرد‌: 45 درصد فروش اقساطی‌، 52 درصد اسناد اعیانی و 75 درصد وصولی اقساط مسکن مهر در دولت یازدهم انجام شده‌است‌.
مهرآبادی به ماهانه 280 میلیارد تومان وصولی اقساط مسکن مهر در کشور اشاره کرد و گفت‌: افزایش وام 30 میلیون تومانی از محل وصولی‌ها پرداخت می شود.