هدررفت ‌30 هزار ميلياردی‌ ‌ تلفــات ‌بـــرق

شمار نشریه : 221

کد مطلب : 2845
تحميل هر يك درصد تلفات در شبكه برق كشور به معني هدررفت حداقل يك درصد ظرفيت نيروگاهي كشور است.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از تابناک، مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور در سال 1392 به 70 هزار و 279 مگاوات رسيده است. از آنجا که هر يك درصد تلفات حداقل حدود يك درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور را در اختيار خود مي‌گيرد، بنابراين با توجه به وجود 70 هزار و 279 مگاوات نيروگاه در سال 1392، يك درصد تلفات يعني هدررفت 701.79 مگاوات نيروگاه است.
با توجه به هزينه حدود یک‌میلیون دلار براي ايجاد يك مگاوات نيروگاه ملاحظه مي‌شود كه در سال 1392 بيش از 702 ميليون دلار سرمايه‌اي كه براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور هزينه شده؛ براي هر يك درصد تلفات هدررفته است. اين ميزان تلفات در ساعت پيك به‌طور مضاعف افزايش مي‌يابد.
از طرف ديگر در پايان سال 1392 مصرف سوخت نيروگاه‌هاي كشور شامل 36 ميليارد و 641 ميليون مترمكعب گاز، 11 ميليارد و 680 ميليون ليتر نفت گاز 76.7 سنت و هر ليتر نفت كوره 56.7 سنت بوده است و اگر قيمت گاز مصرفي هم برابر قيمت گاز وارداتي منظور شود؛ ملاحظه مي‌شود ارزش سوخت نيروگاه‌هاي كشور در بازه زماني تا پايان 1392 حدود 29.8 ميليارد دلار بوده كه هر يك درصد تلفات به معني هدررفت حدود 300 ميليون دلار يا 9000 ميليارد ريال سوخت مصرفي نيروگاه‌هاست.
سومين زيان وارده از محل تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع، هدررفت برق تحويلي به شبكه انتقال و توزيع كشور است كه براي هر يك درصد تلفات در سال 1393 بيش از دو ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌شود كه با توجه به قيمت متوسط جديد با 24 درصد افزايش مي‌تواند بيش از 1000 ميليارد ريال زيان به كشور وارد كند.
با توصيف فوق ملاحظه می‌شود كه كاهش هر يك درصد تلفات شبكه برق كشور چگونه مي‌تواند بيش از 30 هزار ميليارد ريال براي كشور منافع حاصل كند درحالی‌که افزايش 24 درصدی قيمت برق فقط حدود 20 هزار ميليارد ريال درآمد و احتمالاً نارضايتي بخشي از مردم و مشكل براي بخشي از توليد كشور به همراه خواهد داشت.