هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   221   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت بزرگ‌ترين درياچه در عباس‌آباد

  کد مطلب : 2901
مديرعامل شركت نوسازي عباس‌آباد تصريح كرد:در حال حاضر از مجموعه پهنه شرقي اراضي عباس‌آباد، تكميل نهايي محوطه باغ هنر به مساحت 47هكتار در جريان است كه شامل ايجاد و توسعه فضاي سبز، احداث درياچه، محوطه‌سازي‌ و پياده‌راه‌سازي و احداث ساير تأسیسات و امكانات لازم است.اردشیر نوریان افزود:  احداث درياچه با مساحت بيش از 2هكتار، ايجاد بيش از 20هزار مترمربع فضاي سبز با انواع گونه‌هاي گياهي، اجراي حدود يك هكتار محوطه‌سازي‌ و سنگفرش‌ در كنار ساير عمليات‌ها نظير خاک‌برداری‌ها، بتن‌ريزي‌ها، ايجاد تأسیسات فني و... در اين منطقه كم‌نظير بوده است.