هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری بومی درونگرای قزوین

کد مطلب : 2817
طراحی ساختمان نظام‌مهندسی قزوین بر اساس کانسپت انتزاعی از معماری بومی درون‌گرای قزوین الهام گرفته است.
ایده اصلی طراحی ساختمان نظام‌مهندسی قزوین بر اساس دو حلقه مربع شکل به یکدیگر منطبق شده است. علیرضا تغابنی و پریسا علی‌محمدی طراحان این پروژه، ایجاد حلقه‌ها را بر اساس کانسپتی انتزاعی از معماری بومی درون‌گرای قزوین الهام گرفته‌اند. در این بنا، حلقه‌ای که به‌صورت افقی برای طراحی فرم دایره‌ای شکل حیاط به کار می‌رفته، به شیوه‌ای عمودی بر کالبد ساختمان واقع‌شده و سطوح مختلف ساختمان را به هم گره زده است. این طرح توسط دفتر معماری Next طراحی‌شده که رتبه اول مجله A & C را کسب کرده است.
ساختمان به‌طور عمده از دوپوسته در بخش بیرونی شکل‌گرفته است. حفره بزرگ عرصه بالا از متریال بتن ساخته‌شده و سوراخ‌های روی دیواره بتنی هم‌اندازه آجرها در نظر گرفته‌شده و سوراخ‌های ایجادشده بر روی دیوار با آرایه منظم و محاسبات هندسی شکل‌گرفته‌اند.
این پیش‌آمدگی سبب شده تا اشعه خورشید هم از جداره کناری و هم از جداره روبه‌رو توسط سوراخ‌های ایجادشده به حیاط مرکزی نفوذ کنند؛ به‌این‌ترتیب مرکز پیش‌آمده حیاط، نور خورشید را به تصرف خود درمی‌آورد. حیاط مرکزی به جداره سالن همایش متصل شده است. خلق حیاط مرکزی صرفاً به‌عنوان یک عنصر تزئینی نبوده، بلکه به‌عنوان یک عرصه اقلیمی و آکوستیک برای سالن همایش عمل کرده است. حیاط مرکزی به‌عنوان مفهومی برای حرفه مهندسان در ساختمان نظام‌مهندسی در نظر گرفته‌شده است.