پیش نویس سند ملی معماری نهایی می شود

شمار نشریه : 220

کد مطلب : 2811
رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبیین ابعاد اهمیت سند ملی معماری و شهرسازی و اقداماتی که تاکنون برای تدوین این سند صورت گرفته است، از تکمیل پیش‌نویس این سند در ماه‌های آینده و اخذ نظرات مشورتی از سایر کمیسیون‌های شورا خبر داد. محمدحسین ایمانی خوشخو، با اشاره به موضوع تدوین سند ملی معماری و شهرسازی در کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تدوین این سند از موضوعات بسیار مهم جاری در دبیرخانه بوده و از ابعاد مختلف دارای اهمیت است.وی یکی از مهم‌ترین ابعاد اهمیت این موضوع را نظرات و تأکیدات مقام معظم رهبری در موردتوجه به معماری اسلامی ایرانی و اظهار نگرانی ایشان در خصوص وضعیت موجود معماری عنوان کرد و گفت: ساماندهی معماری کشور بر اساس مبانی ارزشی و اصولی که در فرهنگ ایران اسلامی وجود دارد دغدغه جدی مقام معظم رهبری و همچنین دیگر مسئولان کشور است.وی با بیان اینکه بر همین مبنا این موضوع به کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد، اظهار کرد: نزدیک به دو سال است که در این کمیسیون مباحث بسیار عمیقی مطرح‌شده و صاحب‌نظران مختلف در حوزه معماری به کمیسیون دعوت‌شده و نظراتشان اخذ و تدوین‌شده است.ایمانی خوشخو با اشاره به در دست انجام بودن بازنگری‌های نهایی برای تهیه و تدوین پیش‌نویس سند، عنوان کرد: در این مرحله مقررشده است که با توجه به چندوجهی بودن موضوع معماری و لزوم موردتوجه قرار گرفتن سند از مناظر مختلف برای تدوین یک سند جامع، نظرات دیگر کمیسیون‌های دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گرفته شود و برای همین منظور ما جلساتی را با کمیسیون‌های اجتماعی و تعلیم و تربیت، شورای معاونین دبیرخانه و همچنین شورای حوزوی برگزار کردیم و نظرات دوستان را در این بخش‌ها نیز دریافت کردیم.وی با اشاره به جلسه‌ای که اخیراً با اعضای شورای تخصصی حوزوی برگزارشده و نقد و نظراتی که اعضای این شورا در مورد سند ملی معماری و شهرسازی مطرح کرده‌اند، گفت: شرکت‌کنندگان در این جلسه از منظر خود مباحثی را ارائه کرده‌اند که قطعاً بسیار ارزشمند است، اما در نهایت مباحثی که از سوی صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون در جلسات مختلف مطرح می‌شود، جنبه مشورتی دارد و بایستی در یکجا جمع‌بندی شود و آنجایی که این مباحث جمع‌بندی خواهد شد کمیسیون هنر و معماری است که وظیفه و مأموریت تدوین سند از سوی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن محول شده است.