هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهــره برداری ازطولانــی‌ترین خط متـــرو

کد مطلب : 2851
پروژه 18 كيلومتري بخش شمالي خط 3 متروي تهران ازنظر حجم عمليات فني، اجرايي و مالي بزرگ‌ترين پروژه سال مديريت شهري است كه با اتصال آن به بخش جنوبي در حال بهره‌برداري اين خط، طولاني‌ترين خط مترو خاورميانه به طول 37 كيلومتر، ظرفيت جابه‌جايي مسافر در ناوگان متروي تهران را یک‌میلیون نفر افزايش خواهد داد.
مديرعامل شركت متروي تهران و حومه ضمن اعلام این خبر، با اشاره به ابعاد اين پروژه بزرگ شهري تصريح كرد: ايستگاه قائم جزو ركوردهاي مترو در زمينه كار عمراني است و ظرف 14 ماه در ميان تلي از خاك، ايستگاهي بزرگ و با ظرفيت براي استفاده شهروندان ساخته شد و هم‌اكنون مراحل نصب 8 پله‌برقی آن در حال اجراست. اين ايستگاه كه در گوشه شمال شرقي شهر قرار دارد، قرار است در كمتر از يك ساعت شهروندان را تا ايستگاه آزادگان در گوشه جنوب غربي شهر جابه‌جا كند. اين ايستگاه به علت عبور از خيابان وليعصر مي‌تواند جايگزين مناسبي براي سفرهاي شهري باشد كه با اتوبوس و وسايل نقليه شخصي امكان تردد در آن نيست.
به گفته هابیل درويشي، در ساير ايستگاه‌هاي در حال آماده‌سازی نيز كارهاي پاياني در حال انجام است تا با آغاز سال تحصيلي، مترو نيز به يكي از گزينه‌هاي مهم حمل‌ونقل عمومي در شمال شرق شهر تبديل شود. در ايستگاه متروي نوبنياد نيز مراحل نصب پله‌هاي برقي با سرعت دنبال مي‌شود و ايستگاه شهيد زین‌الدین در تقاطع بزرگراه‌هاي شهيد صياد شيرازي و شهيد زين‌الدين به‌صورت كامل آماده بهره‌برداري شده است. فاصله بين ايستگاه‌ها به‌طور متوسط يك كيلومتر است اما در فاصله 2 ايستگاه محلاتي و اقدسيه كه مراحل ساخت را طي مي‌كند، فاصله به 2200متر مي‌رسد.
تحول در حمل‌ونقل شهر
 ظرفيت بهره‌برداري از متروي خط3، بر اساس سرفاصله 2دقيقه، 45هزار نفر در ساعت در هر جهت و 90هزار نفر در يك ساعت است. بدین ترتیب با اتكا به ظرفيت كامل اين بخش، روزانه حدود یک‌میلیون نفر مي‌توانند با خط 3مترو، سفرهاي درون‌شهری خود را سامان دهند.