چه زماني براي اجاره

شمار نشریه : 161


گروه بازار ساختمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نامه‌ای كه به امضاي احمد تويسركاني رسيده، اعلام كرده است: تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست. در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مديران كل ثبت اسناد و املاك استان‌ها و كانون سردفتران و دفترياران آمده است: « نظر به اينكه در ارتباط با تكليف دفاتر اسناد رسمي مبني بر استعلام وضعيت ملك از ثبت محل قبل از تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمی‌شود، اختلاف نظرهايي به وجود آمده است، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه مقرر می‌دارد:

”چون ماده 26 قانون ثبت ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم سند اجاره بيش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامي بر ضرورت استعلام قبل از تنظيم سند دارد، بنابراين تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران محترم كل ثبت استان‌ها خواهد بود.»