هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حاشیه های آزمون صلاحیت حرفه ای مهندسان

 کد خبر‌: 2211
در حالی طی پنجشنبه و جمعه یکم و دوم آزمون صلاحیت حرفه ای مهندسان با حضور حدود ۱۶۳هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد که شماری از داوطلبان به نحوه اجرای این آزمون‌، تقلب های گسترده و برخورد ناشایست مراقبان اعتراض دارند‌.
به گزارش پیام ساختمان؛ طی روزهای پنجشنبه و جمعه یکم و دوم آزمون صلاحیت حرفه ای مهندسان با حضور حدود 163هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد‌. آزمونی که در صورت قبولی برای داوطلبان پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر می شود‌. امسال اما این آزمون با حاشیه هایی همراه بود که شاید بارزترین آن تقلب های گسترده با وجود کتاب باز (‌Open Book‌) بودن آن بوده‌است‌.
یکی از داوطلبان آزمون نظام مهندسی با اشاره به اینکه نحوه برگزاری آزمون مشکل بزرگی است‌، گفت‌: به عنوان نمونه آزمون رشته معماری در سه شاخه نظارت‌، اجرا و طراحی برگزار می شود‌، آزمون نظارت و اجرا بسیار سخت و وقت گیر است اما بااین حال هر دو آزمون در یک روز برگزار می شود‌.
وی با اشاره به اینکه هر آزمون 5/2 ساعت طول می کشد‌، بیان کرد‌: یکی از مشکلاتی که داوطلبان با آن در زمان آزمون مواجه هستند به عدم پیش بینی دست اندرکاران برگزاری آزمون برای محلی جهت استراحت داوطلبان در فاصله حدود دو ساعت تا آزمون بعدی است‌. متأسفانه امسال نیز مانند سال های اخیر هیچ اقدامی برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود و داوطلبان باید در گرمای شدید محل دانشگاه خوارزمی (‌حصارک کرج‌) سر می کردند‌.
وی در ادامه با بیان اینکه به نظرم آزمون های صلاحیت حرفه ای مهندسان آزمونی برای سنجش سواد و اطلاعات علمی داوطلبان نیست‌، افزود‌: وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که باید کیفیت آزمون بالا برود‌، اما مسئله اینجاست که نحوه برگزاری آزمون اشتباه‌است‌. این آزمـــــــــــــون به صورت کتاب باز
(‌Open Book‌) برگزار می شود؛ ازاین رو نمی تواند معیار مناسبی برای سنجش سواد و اطلاعات علمی مهندسان باشد‌.
این داوطلب آزمون صلاحیت حرفه ای مهندسان با اشاره به اینکه با وجود Open Book بودن آزمون تقلب های گسترده توسط برخی داوطلبان انجام شد‌، گفت‌: یکی از مشکلات داوطلبان نبود جای کافی برای آزمون است‌، چراکه باید سؤالات را از طریق حدود 30 کتاب پاسخ بدهند و جستجو در این همه کتاب در یک نقطه کوچک بسیار دشوار بوده و تمرکز داوطلب را از بین می برد‌.
وی یکی دیگر از مشکلات برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای مهندسان را برخورد ناشایست شماری از مراقبان اعلام کرد و افزود‌: متأسفانه تعدادی از مراقبان آزمون که از کارمندان دانشگاه بودند رفتار بدی با داوطلبان داشتند‌.
وی با بیان اینکه تعدادی از داوطلبان از سؤالات آزمون با استفاده از موبایل عکس گرفتند‌، پیشنهاد داد آزمون طراحی و اجرای معماران به فاصله ای یک هفته ای برگزار شود تا به این ترتیب به داوطلبان فشار و استرس وارد نشود‌.