هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقش مهم الیاف در بتن

 کد مطلب: 2194
مزایا و نقش مهم الیاف در بتن الیافی باعث شده که موردعلاقه اکثر مهندسین و طراحان قرار گیرد که مهم ترین ویژگی های ساختاری این نوع بتن به اختصار بیان می شود‌:
• مقاومت استاتیکی
الیاف بتن‌، مقاومت خمشی نخستین ترک بتن الیافی را تا چندین برابر مقاومت نخستین ترک بتن معمولی افزایش می دهد‌. اضافه کردن الیاف به بتن علاوه بر اینکه ازنظر افزایش مقاومت های استاتیکی بتن مؤثر است‌، در ایزوتروپی و همگنی جسم بتن نیز تأثیر بسزایی دارد‌. تأثیر الیاف در مقاومت استاتیکی بتن شامل مقاومت خمشی‌، فشاری‌، برشی و شکافتگی است‌.
• مقاومت خمشی
خاصیت مهم بتن الیافی مقاومت خمشی زیاد و مقاومت در مقابل ترک خوردگی است که این خاصیت راه حل مناسبی برای کاهش خاصیت تردی و شکنندگی بتن خالص است‌.
• مقاومت برشی
الیاف بتن می تواند جایگزین میلگردهای حرارتی در سقف های بتنی شود‌، بدون اینکه در ظرفیت نهائی برشی‌، کاهشی به وجود آید‌. الیاف علاوه بر اینکه مقاومت برشی بتن را افزایش می دهد‌، سقف های بتن آرمه را در مقابل گسیختگی ناگهانی در ناحیه کششی تقویت می کند‌. این مزیت عمده الیاف بتن در افزایش مقاومت برشی بتن است که باعث می شود از کاربرد میلگرد حرارتی صرف نظر گردد‌.
• مقاومت پیچشی
در رابطه با مقاومت پیچشی الیافی تحقیقات خاصی صورت نگرفته‌است‌. در یک مورد خاص بررسی هایی که توسط شرکت Bekaert در بلژیک انجام یافته‌، مقاومت پیچشی بتن الیافی را 5/1 تا 2 برابر بتن خالص ذکر کرده‌است‌.
• مقاومت ترک خوردگی
الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تأثیر بسیار مثبتی دارد بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده ترک نیز عمل می کند‌. بدین معنی که با شروع ترک خوردگی‌، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری به عمل می آورد‌.
• قابلیت هدایت حرارتی
الیاف بتن ضریب هدایت حرارتی بتن را ۲۵ تا۵۰ درصد افزایش می دهند‌. همچنین این الیاف باعث افزایش مقاومت بتن در تغییرات ناگهانی و زیاد درجه حرارت می شود‌.
توجیه اقتصادی بتن الیافی
بتن الیافی خواص مناسبی همچون شکل پذیری بالا‌، مقاومت فوق العاده‌، قابلیت جذب انرژی و پایداری در برابر ترک خوردن را دارا می باشد که متناسب با آنها می توان موارد کاربرد فراوانی برای آن یافت‌. به طور مثال در ساخت کف سالن های صنعتی‌، می توان از این نوع بتن به جای بتن آرماتوری متداول سود جست این نوع بتن از بهترین مصالح مورداستفاده در ساخت بناهای مقاوم به ضربه‌، همچون سازه پناهگاه‌ها و انبارهای نگهداری مواد منفجره به شمار می رود و بنای شکل گرفته از بتن‌، قابلیت فوق العاده ای در جذب انرژی ضربه دارد‌. همچنین در ساخت باند فرودگاه‌ها به خوبی می توان از این نوع بتن کمک گرفت‌. موارد دیگری از به کارگیری این بتن‌، ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی همچون پانل های سایبان و یا پاشش بتن روی سطوح انحنا دار همچون تونل‌ها است‌. به کارگیری این بتن در بنای یک سازه علاوه بر موارد یادشده از مزایایی همچون عایق بودن سازه در برابر صدا و سرعت بالای اجرا نیز برخوردار است‌، زیرا‌:
نخست آنكه هزینه استفاده از یك تكنولوژی‌، كاملا وابسته به سطحی از آن تكنولوژی است كه نسبت به كسب و انتقال آن اقدام می شود‌. كشورهای پیشرفته جهان كه تكنولوژی نوین خود را از سطوح اولیه تحقیقاتی كسب کرده‌اند‌، چون كاملا بر تکنیک‌ها و دانش پایه ای آن واقف و مسلط هستند‌، متحمل هزینه های كمتری شده‌اند‌. آنها با تکیه بر همین آگاهی و اشراف‌، با بهبود فرایند‌ها‌، قیمت نهایی را در طول زمان كاهش خواهند داد‌. اما اگر ما بخواهیم تمام این تكنولوژی را صرفا در سطح یك محصول آماده‌، به كشور وارد كنیم‌، طبیعی است كه متحمل هزینه های سنگینی خواهیم شد و محصول نهایی نیز به صرفه نخواهد بود‌.
دومین مسئله ای كه باید در جهت ارزیابی اقتصادی یك تكنولوژی موردتوجه واقع شود‌، آن است كه اكتساب و پرورش یك تكنولوژی از سطوح نخست تحقیقات‌، نیاز به یك سرمایه گذاری اولیه دارد‌. دستیابی به نحوه اجرای مناسب‌، تكنولوژی ساخت و آموزش و گسترش آن در جامعه‌، نیازمند صرف بودجه لازم توسط دست اندركاران و خصوصا دولت می باشد‌. این هزینه‌ها بعدا در طول عمر تكنولوژی و ارائه محصول به بازار جبران خواهد شد و نهایتا به سوددهی منجر می گردد‌. عدم پرداختن به تحقیق و توسعه و بهره گیری از تكنولوژی نوین‌، علاوه بر آنكه نمی تواند پاسخگوی نیاز روز صنعت ساختمان باشد‌، در درازمدت‌، هزینه بسیار بالایی نیز به ما تحمیل می کند‌.
آخرین نكته موردتوجه آن است كه سیاست گذاری اصولی برای ایجاد یك شبكه كاری تكنولوژی جهت كاركرد مناسب و نیل به بهره وری اقتصادی‌، نقش حیاتی در اكتساب صحیح یك تكنولوژی دارد‌. عدم وجود این سیاست‌ها باعث می گردد تا حتی اگر یك مجموعه یا كارخانه بخواهد خود به سمت فناوری نوین روی آورد‌، متحمل هزینه مضاعف گزافی شود كه از توان آن مجموعه خارج باشد‌. برای آنكه کارخانه‌ها و صنعتگران بتوانند به عنوان یك جزء شبكه تكنولوژی در این مسیر گام بردارند‌، باید سایر نهاد‌ها و اجزای لازم نیز در شبكه حضور داشته و هماهنگ عمل كنند‌. ایجاد چنین شبكه منسجم‌، جز به اهتمام سیاست گذاران و فرهنگ سازی میسر نخواهد بود‌.
ارائه دهنده مقاله‌: مهندس اسماعیلی‌، مجتمع تولیدی و صنعتی سیرجان
آگهی شرکت در صفحه 11