هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قطعنامه هجدهمین اجلاس نظام مهندسی

 ‌ کد مطلب: 2142
هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 102 آیین نامه اجرایی آن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31 تیرماه 94 در سالن ولایت اردبیل برگزار شد‌.
بر همین اساس قطعنامه اجلاس هجدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می باشد‌:
1‌- سازمان های نظام مهندسی در راستای کمک به اجرای هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باهدف بهینه سازی شاخص های کمی و کیفی در ساخت وساز و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله اقدام به برنامه ریزی در حوزه وظایف و اختیارات خودنمایند‌.
2‌- هیئت عمومی بر رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح خدمات مهندسی تأکید نموده و از شورای مرکزی و سازمان و استان‌ها‌، برنامه ریزی برای تکریم پیشکسوتان حرفه و چهره های ماندگار در حوزه ساخت وساز را انتظار دارد‌.
3‌- اعضای شرکت‌کننده در هجدهمین اجلاس هیئت عمومی بر استفاده از سازندگان دارای پروانه اشتغال معتبر تأکید نموده و خواستار پیگیری جدی برای تدوین نظام جامع ساخت وساز متناسب با نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی از مراجع ذی ربط می باشند‌. لذا شورای مرکزی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان سال جاری آماده و برای تأییدیه های نهایی به مراجع ذی ربط ارسال نمایند‌.
4‌- هیئت عمومی یکی از اولویت های کاری شورای مرکزی را بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دانسته و تسریع در تهیه و تدوین پیش نویس پیشنهادی را برای پیگیری مراحل نهایی از شورای مرکزی خواستار شده‌اند‌.
5‌- اعضای هیئت عمومی ضمن تأکید بر اجرایی شدن نظام نامه های مصوب هیئت عمومی در سازمان استان‌ها خواستار نظارت شورای مرکزی بر اجرای آنها شدند‌.
6‌- تأکید بر طرح و اجرای موتورخانه مرکزی در ساختمان های عمومی و بیش از 10 واحد در یک بلوک‌.
7‌- تأکید بر قرار گرفتن طرح خدمات مهندسی هر رشته به عنوان مبنای اصلی تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان‌.
8‌- تأکید بر تهیه و تدوین زیرساخت های اجرایی مباحث 19‌، 21 و 22 مقررات ملی ساختمان‌.
9‌- تأکید بر نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان‌ها بر پایه ماده 119 فصل نهم آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بند ت‌.
10‌- تأکید بر حل وفصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان از طریق داوری بر پایه نظام نامه مصوب هیئت عمومی بند «ت» ماده 114 آیین نامه اجرایی‌.
11‌- تأکید بر حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان‌ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات‌، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش های ساختمان‌، عمران و شهرسازی بند ر ماده 114 آیین نامه اجرایی‌.
12‌- تأکید بر پیگیری از وزارت راه و شهرسازی و سازمان های استان‌ها مبنی بر رعایت بندهای «ض» و « ر»ماده 115 آیین نامه اجرایی قانون‌.
13‌- محورهای پیشنهادی گروه های تخصصی و کمیسیون های اجلاس هجدهم که به پیوست این سند می باشد‌، مورد تأیید قرارگرفته و تأکید می شود تا در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن توسط شورای مرکزی پیگیری گردد‌.
14‌- تأکید بر پیگیری بندهای بیانیه های اجلاس های قبلی که تاکنون جامه عمل پوشیده نشده‌، تا حصول نتیجه توسط شورای مرکزی‌.
15‌- اعضای شرکت‌کننده در اجلاس هیئت عمومی به شورای مرکزی تفویض اختیار نمودند تا برای انتخاب محل برگزاری اجلاس نوزدهم تصمیم گیری کنند‌.
16‌- اجلاس برنامه ریزی برای اجرای دوره های کارآموزی مدون برای مهندسان جدیدالورود و تازه فارغ التحصیل شده و کسب تجربیات حرفه ای لازم را امری ضروری دانسته و پیشنهاد می کند ترتیبات اجرایی و لازم آن در قالب نظام نامه ورود به حرفه عملی گردد‌.
17‌- امضای تاریخی توافق‌نامه هسته ای با کشورهای 1+5 و تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر لغو تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان‌، فراز فرمایشات معاون اول ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در اجلاس هجدهم می باشد‌. بنابراین لازم است تا با توجه به ضرورت توسعه فعالیت های برون گرا و نیز صادرات کالا و فنی و مهندسی‌، اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان به عنوان فراگیرترین تشکل مهندسی کشور ضمن استفاده از این فرصت شایسته‌، نسبت به فراهم ساختن بسترهای مناسب صادراتی در بازارهای هدف و اولویت بر کشورهای همسایه اهتمام ورزند‌. در این مسیر هیئت عمومی ضمن پشتیبانی از فعالیت های مثبت کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی‌، توصیه می نماید این کارگروه به سطح کمیسیون ارتقا یافته و به منظور تشویق اعضای حقیقی و حقوقی سازمان و موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی‌، نظام نامه به استان‌ها ابلاغ گردد‌.
ضمائم مشمول پیشنهادات گروه‌ها و کمیسیون های برگزار شده اجلاس هیئت عمومی و همچنین بندهای موضوع کارشناسان ماده 27 که شامل 8 بند است و مجریان ذی صلاح و تقویت و توسعه روابط عمومی‌ها و درخواست تعدادی از اعضا بر 5 بند ارائه شده که به صورت پیوست در کنار ضمایم به این قطعنامه پیوست می شود.