حرف آخر اجلاس سازمان نظام مهندسی

شمار نشریه : 215

 ‌ کد مطلب: 2145
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت‌: حدود 170 صنعت وابسته به صنعت ساختمان هستند و رکود این صنعت دامن همه صنایع و مهندسان را گرفته‌است‌. البته بعد از موفقیت هایی که در مذاکرات هسته ای نصیب ما شد در آستانه خروج از رکود صنعت ساختمان هستیم و اگر مهندسان بتوانند از این فرصت در جهت صدور خدمات مهندسی درست استفاده کنند‌، عواید آن نصیب حرفه و جامعه می شود‌.
علی اکبر رمضانی در حاشیه برگزاری هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه امیدواریم با توجه به رفع تحریم‌ها و تبادل تجربیات حرکت به سمت صنعتی سازی اتفاق بیفتد‌، افزود‌: اجلاس هجدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی نقطه عطفی در تاریخ بود چراکه هم فرصت لازم برای نظم بخشی به امور داخلی سازمان‌ها با تصویب چهار نظام نامه فراهم آمد و هم با توافقات هسته ای و رفع تحریم‌ها مقارن شد‌.
وی ادامه داد‌: موضوع مهمی که لازم می دانم به آن اشاره کنم‌، همدلی است و امیدواریم حاکمیت به عنوان بانی این مهم اعتمادش را به نهاد های مردمی از طریق کاهش تصدی گری و سپردن وظایف به سازمان های مردم نهاد نشان دهد تا ازاین پس دولت رقیب بخش خصوصی نباشد‌.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد قطعنامه اجلاس هم اظهار داشت‌: قطعنامه اجلاس در 17 بنده آماده شده که بیشتر متمرکز بر کاهش تصدی گری دولت‌، استقلال سازمان نظام مهندسی و همچنین حفظ ماهیت تخصصی این سازمان است‌. البته دولت باید نظارت خودش را اعمال کند اما نباید این نظارت خارج از چارچوب باشد‌.
وی در مورد دستاورد های اجلاس برای کیفیت ساخت وساز خاطرنشان کرد‌: ماده 19 و 102 تا 107 آیین نامه اجرایی مأموریت هایی را برای هیئت عمومی اجلاس در نظر گرفته که علاوه بر موضوع ترازنامه و نظام نامه‌ها بررسی مسائل ساخت وساز استان‌ها و ارائه راه حل است‌.
رمضانی در مورد اجرایی شدن قطعنامه‌های اجلاس گفت‌: بخشی از قطعنامه به عملکرد استان‌ها برمی گردد‌. برخی دیگر از بند های قطعنامه هم باید با پیگیری‌های شورای مرکزی و توسط دستگاه‌های دولتی انجام شود تا مردم راحت‌تر بتوانند از خدمات نظام مهندسی استفاده کنند‌. موضوعی مانند صدور خدمات فنی‌- مهندسی جزو این موارد است و قطعا واسطه ای مانند سازمان نظام مهندسی باید برای صدور خدمات وجود داشته باشد بنابراین لازم است مسئولان در سفر های بین المللی از سازمان های مردم نهاد استفاده کنند تا زمینه ارتباط بیشتر را فراهم نمایند‌.